Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 16 /08/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Subscriptions 5.4.0
CẬP NHẬT MainWP WooCommerce Shortcuts 4.1.2
CẬP NHẬT Astra WordPress Theme 4.2.1
CẬP NHẬT GeoDirectory Re-Captcha 2.3.2
CẬP NHẬT EventOn RSVP Events 2.9.5
CẬP NHẬT EventOn Bookings 1.4.1
CẬP NHẬT TotalPoll Pro – Responsive WordPress Poll Plugin 4.9.5
CẬP NHẬT MemberPress Courses 1.2.12
CẬP NHẬT wpDiscuz – #1 WordPress Comment Plugin 7.6.3
CẬP NHẬT Fancy Product Designer 6.0.6
CẬP NHẬT wpDiscuz – Emoticons 7.0.15
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 74.5
CẬP NHẬT CartFlows Pro 1.11.15
CẬP NHẬT FooEvents for WooCommerce 1.18.37
CẬP NHẬT CSS Igniter Corner WordPress Theme 1.1.1
CẬP NHẬT EduMall – Professional LMS Education Center WordPress Theme 3.5.0
CẬP NHẬT TownPress – Municipality & Town Government WordPress Theme 3.8.5
CẬP NHẬT MP3 Sticky Player WordPress Plugin 7.5
CẬP NHẬT Grand Photography | Photography WordPress for Photography 7.4
CẬP NHẬT JetCompareWishlist For Elementor 1.5.5
CẬP NHẬT MinimogWP – The High Converting eCommerce WordPress Theme 2.9.2
CẬP NHẬT WooCommerce Advanced Quantity 3.0.6
CẬP NHẬT Business Lounge | Multi-Purpose Consulting & Finance Theme 1.9.16
CẬP NHẬT WooCommerce Bookings 2.0.2
CẬP NHẬT WooCommerce UPS Shipping Method 3.5.3
CẬP NHẬT Give – Authorize.net Gateway 3.0
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.14.4
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder 1.8.3.2
CẬP NHẬT WPForms – Custom Captcha 1.8.0
CẬP NHẬT WPForms – GetResponse 1.6.0
CẬP NHẬT WPForms – Form Pages 1.7.0
CẬP NHẬT WooFunnels Aero Checkout for WooCommerce 3.8.2
CẬP NHẬT Oxygen 2.0 – The Visual Website Builder 4.7
CẬP NHẬT Easy Social Share Buttons for WordPress 9.2
CẬP NHẬT BetterDocs Pro 2.5.1
CẬP NHẬT Directories Pro plugin for WordPress 1.3.109
CẬP NHẬT WooSwatches – Woocommerce Color or Image Variation Swatches 3.8.0
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 5.2.1
CẬP NHẬT Avas | Multi-Purpose WordPress Theme 6.3.32
CẬP NHẬT Cost Calculator by BoldThemes 2.4.1
CẬP NHẬT Masterstudy Education – LMS WordPress Theme 4.8.11
CẬP NHẬT Smart Sections Theme Builder – WPBakery Page Builder Addon 1.7.7
CẬP NHẬT Real Estate 7 – Real Estate WordPress Theme 3.4.0
CẬP NHẬT Jannah News – Newspaper Magazine News AMP BuddyPress 6.3.1
CẬP NHẬT Stripe for WooCommerce 7.5.0

Trả lời