Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 16/05/2020

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT MyThemeShop Seekers WordPress Theme 1.0.18
CẬP NHẬT PowerPack Elements for Elementor 1.4.15
CẬP NHẬT Super Forms – Calculator 2.1.4
CẬP NHẬT Super Forms – Drag & Drop Form Builder 4.9.452
CẬP NHẬT Super Forms – CSV Attachment 1.3.1
CẬP NHẬT Super Forms – Front-end Posting 1.5.1
CẬP NHẬT Super Forms – Mailchimp 1.5.5
CẬP NHẬT Super Forms – Mailster 1.2.1
CẬP NHẬT Super Forms – Password Protect & User Lockout & Hide 1.2.1
CẬP NHẬT Super Forms – PayPal Checkout 1.4.0
CẬP NHẬT Super Forms – Popups 1.5.4
CẬP NHẬT Super Forms – Register & Login 1.8.0
CẬP NHẬT Super Forms – WooCommerce Checkout 1.7.0
CẬP NHẬT Super Forms – Zapier 1.2.1
CẬP NHẬT Gravity Forms User Registration Addon 4.5
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 5.4.5
CẬP NHẬT Instagram Feed Pro By Smash Balloon 5.6
CẬP NHẬT MyThemeShop eCommerce WordPress Theme 1.7.3
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.8.2
CẬP NHẬT WordPress WhatsApp Support 1.9.2
CẬP NHẬT UpdraftPlus Premium – WordPress Backup Plugin 2.16.24.24
CẬP NHẬT WooCommerce Square for WooCommerce 2.1.5
CẬP NHẬT Revo – Multipurpose WooCommerce WordPress Theme 3.6.2
CẬP NHẬT WordPress Admin Theme – WPShapere 6.1.3
CẬP NHẬT Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme 5.3.2
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.49.0
CẬP NHẬT Ask Me – Responsive Questions & Answers WordPress 6.3.1
CẬP NHẬT WhatsApp Chat WordPress 2.3.2
CẬP NHẬT Cerato – Multipurpose Elementor WooCommerce Theme 2.0.7
CẬP NHẬT Gravity Forms Zoho CRM Addon 1.9
CẬP NHẬT Electro Electronics Store WooCommerce Theme 2.5.6
CẬP NHẬT LearnDash LMS WordPress Plugin 3.1.6

Trả lời