Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 16 /03/ 2024

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Delivery Slots 2.0.0
CẬP NHẬT Maia – Jewelry Shop WordPress Theme 1.0.17
CẬP NHẬT WPMU DEV Forminator Pro 1.29.2
CẬP NHẬT WebinarPress Pro – All in one Webinar Plugin for WordPress 2.27.2
CẬP NHẬT WooCommerce Waitlist 2.4.6
CẬP NHẬT Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.8.0.4
CẬP NHẬT EventOn – WordPress Event Calendar Plugin 4.6
CẬP NHẬT Saasland – MultiPurpose WordPress Theme for Startup 3.6.4
THÊM MỚI Paid Memberships Pro Sitewide Sales 1.4.1
THÊM MỚI BookingPress Cart Addon 2.7
CẬP NHẬT Aiomatic – Automatic AI Content Writer 1.9.0
CẬP NHẬT WooCommerce Advanced Product Labels 1.3.0
CẬP NHẬT WooCommerce Help Scout 3.9.3
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 8.18.0
CẬP NHẬT WooCommerce Authorize.Net CIM 3.10.2
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 7.8.0
CẬP NHẬT WOOF – WooCommerce Products Filter 3.3.5.3
CẬP NHẬT RnB – WooCommerce Bookings & Rental Plugin 17.0.1
CẬP NHẬT Ewebot – Marketing SEO Digital Agency
CẬP NHẬT Besa – Elementor Marketplace WooCommerce Theme 2.2.21
CẬP NHẬT Softek – Software & IT Solutions WordPress Theme 3.0.4
CẬP NHẬT Zota – Elementor Multi-Purpose WooCommerce Theme 1.2.16
CẬP NHẬT Archi – Interior Design WordPress Theme 4.4.13
CẬP NHẬT Aora – Home & Lifestyle Elementor WooCommerce Theme 1.2.20
CẬP NHẬT Woo Import Export 5.9.27
CẬP NHẬT MaxCoach – Online Courses, Personal Coaching & Education WP Theme 2.8.8
CẬP NHẬT Partdo – Auto Parts and Tools Shop WooCommerce Theme 1.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce Customers Manager 29.8
CẬP NHẬT GreenMart – Organic & Food WooCommerce WordPress Theme 4.1.10
CẬP NHẬT Numérique – SEO Digital Marketing WordPress 2
CẬP NHẬT GeoDirectory Advanced Search Filters 2.3.6
CẬP NHẬT Ultimate WP GDPR Compliance Toolkit for WordPress 5.3.1
CẬP NHẬT AffiliateWP – WordPress Plugin 2.23.2
CẬP NHẬT AffiliateWP – Lifetime Commissions 1.6.2
CẬP NHẬT Gravity Forms Stripe Addon 5.5.1
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.52
CẬP NHẬT MainWP Google Analytics 5.0.1
CẬP NHẬT MainWP Piwik 5.0.1
CẬP NHẬT WP Job Manager Job Alerts Addon 3.1.1
CẬP NHẬT Ajax Search Pro – Live WordPress Search & Filter Plugin 4.26.6
CẬP NHẬT Gravity Forms HubSpot Addon 2.1.0
CẬP NHẬT Themify WooCommerce Product Filter 1.4.6
CẬP NHẬT EduMall – Professional LMS Education Center WordPress Theme 3.9.3
CẬP NHẬT Urna – All-in-one WooCommerce WordPress Theme 2.4.9
CẬP NHẬT Enfold – Responsive Multi-Purpose Theme 5.6.12
CẬP NHẬT Real 3D Flipbook 3.65
CẬP NHẬT Masterstudy Education – LMS WordPress Theme 4.8.41
CẬP NHẬT Duplicator Pro 4.5.16.3
CẬP NHẬT Motors – Automotive, Car Dealership, Car Rental, Auto, Classified Ads, Listing WordPress Theme 5.6.9
THÊM MỚI QSM Advanced Timer 2.0.2
THÊM MỚI Travelicious – Tour Operator WordPress Theme 1.4.4
THÊM MỚI Neresa – Elementor WordPress Theme 1.1
THÊM MỚI Kingal – MultiPurpose WordPress Theme 1.4

Trả lời