Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 16/01/2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT LoginPress Social Login 2.0.0
CẬP NHẬT LoginPress Login Redirect 2.0.0
CẬP NHẬT LoginPress Hide Rename Login 1.3.0
CẬP NHẬT Astra WordPress Theme 4.0.1
CẬP NHẬT Ohio – Creative Portfolio & Agency WordPress Theme 3.1.9
CẬP NHẬT Salient – Responsive Multi-Purpose Theme 15.0.8
CẬP NHẬT Cryptico – ICO Crypto Landing & Cryptocurrency WordPress Theme​ 1.4.9.2
CẬP NHẬT DeBlocker – Anti AdBlock for WordPress 3.3.0
CẬP NHẬT Ireca – Car Rental Boat, Bike, Vehicle, Calendar WordPress Theme 1.5.6
CẬP NHẬT PixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin 9.4.1
CẬP NHẬT KALLYAS – Creative eCommerce Multi-Purpose WordPress Theme 4.19.1
CẬP NHẬT Ninja Forms Stripe 3.2.2
CẬP NHẬT Ninja Forms Excel Export 3.3.5
CẬP NHẬT Ninja Forms Save Progress 3.0.26
CẬP NHẬT Ninja Forms SalesForce CRM 3.3.2
CẬP NHẬT Ninja Forms Capsule CRM 3.4.3
CẬP NHẬT Ninja Forms Webhooks 3.0.6
CẬP NHẬT Noor | Multi-Purpose & Fully Customizable Creative AMP Theme 6.0.33
CẬP NHẬT WooThumbs for WooCommerce 4.16.3
CẬP NHẬT MonsterInsights – eCommerce Addon 8.3.9
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 5.0.5
CẬP NHẬT MonsterInsights – Forms Tracking Addon 2.2.5
CẬP NHẬT WooCommerce License Manager 5.0.5
CẬP NHẬT White Label WordPress Plugin – WpAlter 2.4.6
CẬP NHẬT Pinkmart – AJAX theme for WooCommerce 3.7.2
CẬP NHẬT All In One SEO PRO WordPress Plugin 4.2.9
CẬP NHẬT Livemesh Addons for Elementor Premium 7.3
CẬP NHẬT Mayosis – Digital Marketplace WordPress Theme 4.2.2
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro Premium 4.7.9-beta-1.5
CẬP NHẬT Goya – Modern WooCommerce Theme 1.0.8.2
CẬP NHẬT Polylang for WooCommerce 1.7.1
CẬP NHẬT Cerato – Multipurpose Elementor WooCommerce Theme 2.2.13
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.4.5
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 4.4.55
CẬP NHẬT Bauer | Construction and Industrial WordPress Theme 1.20
CẬP NHẬT Alico – Insurance Agency WordPress Theme 1.1.5

Trả lời