Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 15/07/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT CSS Igniter Prayer WordPress Theme 2.1.1
CẬP NHẬT CSS Igniter Salon WordPress Theme 1.8.7
CẬP NHẬT CSS Igniter Sessions WordPress Theme 1.12.7
CẬP NHẬT CSS Igniter Sun Resort WordPress Theme 1.7.1
CẬP NHẬT CSS Igniter Ultraseven WordPress Theme 2.9.1
CẬP NHẬT CSS Igniter Palermo WordPress Theme 1.3.4
CẬP NHẬT CSS Igniter Koehn WordPress Theme 1.3.2
CẬP NHẬT CSS Igniter Benson WordPress Theme 1.6.6
CẬP NHẬT CSS Igniter Andros WordPressTheme 1.5.2
CẬP NHẬT CSS Igniter Loge WooCommerce Theme 1.8.5
CẬP NHẬT Elegant Themes The Divi Builder 4.17.6
CẬP NHẬT Elegant Themes Extra WordPress Theme 4.17.6
CẬP NHẬT WP Mail SMTP Pro 3.5.0
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.20
CẬP NHẬT WPMU DEV Snapshot Pro 4.9.1
CẬP NHẬT Sensei Certificates 2.3.0
CẬP NHẬT Gravity Forms 2Checkout Addon 2.0.3
CẬP NHẬT WOOF – WooCommerce Products Filter 2.2.9
CẬP NHẬT CSS Igniter Korina WordPress Theme 1.5.5
CẬP NHẬT CSS Igniter Vigour WordPress Theme 1.4.6
CẬP NHẬT All In One SEO PRO WordPress Plugin 4.2.3.1
CẬP NHẬT ThemeIsle Feedzy RSS Feeds Premium 2.0.0
CẬP NHẬT WordPress WhatsApp Support 2.3.3
CẬP NHẬT Custom Facebook Feed Pro By Smash Balloon 4.2.6
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.7.0
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro WooCommerce Addon 3.3.3
CẬP NHẬT Profile Builder Pro – WordPress Plugin 3.7.7
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.8.60
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 5.7.0
CẬP NHẬT WooCommerce API Manager 2.3.13
CẬP NHẬT Oshine – Multipurpose Creative Theme 7.0.9
CẬP NHẬT EduMall – Professional LMS Education Center WordPress Theme 3.2.4
CẬP NHẬT WP Flat Tour Builder 3.430
CẬP NHẬT WooCommerce Mix and Match Products 2.0.10
CẬP NHẬT Ronneby – High-Performance WordPress Theme 3.4.2
CẬP NHẬT WooCommerce MultiStep Checkout Wizard 3.7.9

Trả lời