Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 14/11/2020

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.4.21.4
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.10.2
CẬP NHẬT Ultimate Membership Pro 9.4
CẬP NHẬT MonsterInsights Pro Google Analytics Premium 7.13.1
CẬP NHẬT EventOn – WordPress Event Calendar Plugin 3.0.3
CẬP NHẬT King – WordPress Viral Magazine Theme 6.2
CẬP NHẬT Ads Pro Plugin – Multi-Purpose WordPress Advertising Manager 4.3.9
CẬP NHẬT Themify Builder Pro 2.0.5
CẬP NHẬT Savoy – Minimalist AJAX WooCommerce Theme 2.4.11
CẬP NHẬT Elegant Themes Extra WordPress Theme 4.7.0
CẬP NHẬT Elegant Themes The Divi Builder 4.7.0
CẬP NHẬT PowerPack for Beaver Builder 2.12.4
CẬP NHẬT Pinterest for WooCommerce 2.3.0
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.4.54
CẬP NHẬT Themify Parallax WordPress Theme 5.1.5
CẬP NHẬT WooCommerce Google Product Feed 9.3.2
CẬP NHẬT GeoDirectory Location Manager 2.1.0.4
CẬP NHẬT GeoDirectory Events
CẬP NHẬT GeoDirectory Custom Post Types 2.1.0.1
CẬP NHẬT GeoDirectory Claim Listings 2.1.0.1
CẬP NHẬT GeoDirectory Advanced Search Filters 2.1.0.2
CẬP NHẬT Besa – Elementor Marketplace WooCommerce Theme 1.2.4
CẬP NHẬT RnB – WooCommerce Bookings & Rental Plugin 10.0.5
CẬP NHẬT YITH Product Shipping for WooCommerce Premium 1.0.30
CẬP NHẬT Themify Builder WooCommerce 2.0.4
CẬP NHẬT WooCommerce RedSys Gateway 12.0.2
CẬP NHẬT WooCommerce Print Invoices & Packing Lists
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Invoices 4.9.2
CẬP NHẬT WooCommerce MSRP Pricing 3.1.1
CẬP NHẬT WooCommerce Lottery – WordPress Competitions and Lotteries 2.0.1
CẬP NHẬT WooCommerce Group Coupons 1.16.0
CẬP NHẬT WooCommerce Conditional Shipping and Payments 1.8.7
CẬP NHẬT Travel Booking WordPress Theme 2.8.9
CẬP NHẬT Masterstudy Education – LMS WordPress Theme 4.1.0
CẬP NHẬT BoxShop – Responsive WooCommerce WordPress Theme 1.4.5

Trả lời

Gói hàng tháng 360,000đ 200,000đ
Gói hàng năm 1,600,000đ 1,200,000đ
Tham gia ngay!
close-image