Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 14 /09/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Homey – Booking and Rentals WordPress Theme 2.3.4
CẬP NHẬT Elementor PRO WordPress Page Builder + Pro Templates 3.15.1
CẬP NHẬT Bimber – Viral Magazine WordPress Theme 9.2.4
CẬP NHẬT Slider Revolution Responsive WordPress Plugin + Addons + Templates 6.6.16
CẬP NHẬT WooCommerce Brands 1.6.58
CẬP NHẬT WooCommerce EU VAT Number 2.8.7
CẬP NHẬT WooCommerce Pre-Orders 2.0.5
CẬP NHẬT PowerPack for Beaver Builder 2.33.1
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Beaver Builder 1.35.12
CẬP NHẬT Give – Tributes 2.0
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms eCommerce Fields 1.2.22
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Dates 1.1.25
CẬP NHẬT Soflyy WP All Export Pro Premium 1.8.5
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro Premium 4.8.2
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro WooCommerce Addon 4.0.0
CẬP NHẬT GeoDirectory Location Manager 2.3.7
CẬP NHẬT Booster Plus for WooCommerce 7.1.1
CẬP NHẬT Ultimate Video Player WordPress Plugin 9.4
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 2.0.14
CẬP NHẬT Happy Elementor Addons Pro 2.8.2
CẬP NHẬT Boosted Elements – Page Builder Add-on for Elementor 5.9
CẬP NHẬT BeTheme – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 27.2.4
CẬP NHẬT Flatsome Multi Purpose Responsive WooCommerce Theme 3.17.7
CẬP NHẬT ListingPro – WordPress Directory Theme 2.9.1
CẬP NHẬT Gift Wrapper for WooCommerce 5.1.0
CẬP NHẬT WordPress Advanced Database Cleaner Premium 3.2.3
CẬP NHẬT wpDiscuz – #1 WordPress Comment Plugin 7.6.4
CẬP NHẬT BoomBox – Viral Magazine WordPress Theme 2.8.6
CẬP NHẬT XStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme 9.1.14
CẬP NHẬT WooCommerce Germanized Pro by Vendidero 3.7.3
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 6.5
CẬP NHẬT Thrive Comments 2.22.3
CẬP NHẬT Thrive Architect 3.24.3
CẬP NHẬT Thrive Quiz Builder 3.22.3
CẬP NHẬT Thrive Ultimatum 3.22.4
CẬP NHẬT Thrive Optimize 2.22.3
CẬP NHẬT Thrive Ovation 3.22.3
CẬP NHẬT Thrive Leads 3.22.3
CẬP NHẬT Relevanssi Premium 2.24.2
CẬP NHẬT Garden HUB – Lawn & Landscaping WordPress Theme 1.3.8
CẬP NHẬT Thrive Theme Builder 3.22.3
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.8.3
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 5.3.4

Trả lời