Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 14/06/2024

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT BoomBox – Viral Magazine WordPress Theme 2.9.1
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 79.5
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder 1.8.9
CẬP NHẬT wpDataTables – Tables and Charts Manager for WordPress 6.5.3
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 6.10.1
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.66
CẬP NHẬT Cornerstone | The WordPress Page Builder 7.4.21
CẬP NHẬT X | The Theme 10.4.21
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads All Access 1.2.6
CẬP NHẬT Astra Premium Sites Plugin + Agency Demos 4.3.3
CẬP NHẬT JetTabs For Elementor 2.2.3
CẬP NHẬT Rank Math SEO Pro 3.0.64
CẬP NHẬT Fancy Product Designer 6.3.1
CẬP NHẬT BeTheme – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 27.4.5
CẬP NHẬT Total – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 5.16.1
CẬP NHẬT WooCommerce Social Login – WordPress Plugin 2.6.3
CẬP NHẬT Careerfy – Job Board WordPress Theme 9.5.8
CẬP NHẬT Loobek – Elementor Multipurpose WooCommerce Theme 1.1.6
CẬP NHẬT Page Builder Framework Premium Add-On 2.10.3
CẬP NHẬT Happy Elementor Addons Pro 2.12.0
CẬP NHẬT SEO WP: Digital Marketing Agency & Social Media Company Theme 3.3.5
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder 2.1.6
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Map View 2.0.7
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Relation 2.0.5
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Search 2.0.9
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Submissions 2.1.3
CẬP NHẬT EventOn Event Tickets 2.3.1
CẬP NHẬT WPForms – Form Abandonment 1.12.0
CẬP NHẬT WPForms – Geolocation 2.10.0
CẬP NHẬT WPForms – Signatures 1.11.0
CẬP NHẬT Themify Builder Pro 3.6.2
CẬP NHẬT Themify WooCommerce Product Filter 1.4.9
CẬP NHẬT Formidable Forms – Constant Contact 1.07
CẬP NHẬT Formidable Forms – GetResponse 1.06
CẬP NHẬT Formidable Forms – MailChimp 2.07
CẬP NHẬT Formidable Forms – MailPoet Newsletters 1.03
CẬP NHẬT Formidable Forms – User Tracking 2.0.1
CẬP NHẬT Real Estate 7 – Real Estate WordPress Theme 3.4.7
CẬP NHẬT AIT Citadela Pro 5.11.1
CẬP NHẬT GeoDirectory BuddyPress Integration 2.3.2
CẬP NHẬT GeoDirectory Pricing Payment Manager 2.7.11
CẬP NHẬT The Events Calendar Community Events 4.10.18
CẬP NHẬT Landium – APP Landing Page WordPress 2.3.5
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 7.12.12
CẬP NHẬT Anymag – Magazine Style WordPress Blog 2.9.3
CẬP NHẬT BetterDocs Pro 3.3.3
CẬP NHẬT Admin Columns Pro WordPress Plugin 6.4.10
CẬP NHẬT Flatsome Multi Purpose Responsive WooCommerce Theme 3.19.0
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 6.0.25
CẬP NHẬT WP Staging Pro 5.7.1
CẬP NHẬT Ultimate Membership Pro 12.6
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 2.5.40
CẬP NHẬT FooEvents for WooCommerce 1.19.20
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.6.20
CẬP NHẬT Elegant Themes The Divi Builder 4.25.2
CẬP NHẬT Soliloquy Responsive WordPress Slider Plugin 2.6.9
CẬP NHẬT Elegant Themes Extra WordPress Theme 4.25.2
CẬP NHẬT Soliloquy Featured Content Addon 2.4.8
CẬP NHẬT Indeed Ultimate Affiliate Pro 8.9
CẬP NHẬT LoginPress Pro 3.1.2
CẬP NHẬT JetSearch For Elementor 3.4.3
CẬP NHẬT Shopkeeper – eCommerce WP Theme for WooCommerce 4.1
CẬP NHẬT Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme 7.1.7
CẬP NHẬT Ananke – One Page Parallax WordPress Theme 3.9.9
CẬP NHẬT WooCommerce FirstData 5.2.1
CẬP NHẬT Templatera – Template Manager for Visual Composer 2.2.0
CẬP NHẬT WP Fastest Cache WordPress Plugin – Premium 1.7.1
CẬP NHẬT WooCommerce Bookings 2.1.3
CẬP NHẬT WooCommerce UPS Shipping Method 3.6.5
CẬP NHẬT WP User Frontend Pro – Business 4.0.8
CẬP NHẬT WooCommerce Returns and Warranty Requests 2.5.1
CẬP NHẬT WooCommerce Royal Mail 3.2.5
CẬP NHẬT WooCommerce Table Rate Shipping 3.2.1
CẬP NHẬT Give – Fee Recovery 2.3.2
CẬP NHẬT WooCommerce Brands 1.7.2
CẬP NHẬT WooCommerce Points and Rewards 1.8.5
CẬP NHẬT WooCommerce Delivery Slots 2.3.0
CẬP NHẬT WooThumbs for WooCommerce 5.9.0
CẬP NHẬT AGS: Divi Ghoster 5.0.57
CẬP NHẬT Soflyy WP All Export Pro Premium 1.8.9-beta-2.5
CẬP NHẬT PenNews – News/ Magazine/ Business/ Portfolio/Reviews Landing AMP WordPress Theme 6.6.7

Trả lời