Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 14 /04/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce API Manager 2.6.5
CẬP NHẬT WooCommerce Composite Products 8.7.5
CẬP NHẬT WooCommerce Give Products 1.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce Help Scout 3.8.1
CẬP NHẬT WooCommerce Name Your Price 3.5.2
CẬP NHẬT Give – Recurring Donations 2.4.0
CẬP NHẬT OceanWP Ocean Extra 2.1.6
CẬP NHẬT Happy Elementor Addons Pro 2.7.2
CẬP NHẬT EventOn – WordPress Event Calendar Plugin 4.3.5
CẬP NHẬT WPMU DEV Hustle 4.7
CẬP NHẬT WPMU DEV Forminator Pro 1.23.3
CẬP NHẬT WPMU DEV Defender Pro 3.10.1
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 6.15.3
CẬP NHẬT WP Media Folder – Media Library with Folders 5.5.9
CẬP NHẬT Superio – Job Board WordPress Theme 1.2.39
CẬP NHẬT PenNews – News/ Magazine/ Business/ Portfolio/Reviews Landing AMP WordPress Theme 6.6.5
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 34.8
CẬP NHẬT NEX-Forms – The Ultimate WordPress Form Builder 8.4.1
CẬP NHẬT Kapee – Fashion Store WooCommerce Theme 1.5.7
CẬP NHẬT WooCommerce Weight Based Shipping 5.5.1
CẬP NHẬT Ewebot – Marketing SEO Digital Agency 2.9.5
CẬP NHẬT Smart Manager Pro 8.0.0
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 5.1.6
CẬP NHẬT Ultimate Membership Pro 11.5
CẬP NHẬT Avas | Multi-Purpose WordPress Theme 6.3.21
CẬP NHẬT ChatBot for WordPress 12.4.6
CẬP NHẬT Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.6.3.2
CẬP NHẬT Real Homes – WordPress Real Estate Theme 4.1.0
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.49
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.23
CẬP NHẬT Cool Timeline Pro – WordPress Timeline Plugin 4.4
CẬP NHẬT Martfury – WooCommerce Marketplace WordPress Theme 2.9.9
CẬP NHẬT Amelia – Enterprise-Level Appointment Booking WordPress Plugin 6.2.3
CẬP NHẬT WordPress Country Selector 1.6.7
CẬP NHẬT Aiomatic – Automatic AI Content Writer 1.3.4.1
CẬP NHẬT WPMU DEV Snapshot Pro 4.16.0
CẬP NHẬT WordPress Local SEO Premium 14.9
CẬP NHẬT Listivo – Classified Ads & Directory 2.3.7
CẬP NHẬT WooCommerce Product Add-Ons 6.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Vouchers 4.4.2
CẬP NHẬT True Mag – WordPress Theme for Video and Magazine 4.3.14
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.13.0.2
CẬP NHẬT Rey – Fashion & Clothing, Furniture 2.5.4
CẬP NHẬT Consulting – Business Finance WordPress Theme 6.5.0
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.7.4
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder 1.8.1.2
CẬP NHẬT Custom Twitter Feeds Pro By Smash Balloon 2.1
CẬP NHẬT Razzi – Multipurpose WooCommerce WordPress Theme 1.9.1
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.9.29
CẬP NHẬT WooCommerce Variation Swatches Pro 2.0.20
CẬP NHẬT GreenMart – Organic & Food WooCommerce WordPress Theme 4.1.1
CẬP NHẬT WooCommerce Account Funds 2.9.1
CẬP NHẬT WooCommerce Amazon S3 Storage 2.5.1
CẬP NHẬT WooCommerce Bookings 1.15.79
CẬP NHẬT WooCommerce Canada Post Shipping Method 2.8.0
CẬP NHẬT WooCommerce FedEx Shipping Method 3.7.1
CẬP NHẬT WooCommerce Product Finder 1.3.0
CẬP NHẬT Advanced Custom Fields (ACF) Pro 6.1.4
CẬP NHẬT Download Monitor Advanced Access Manager 4.1.0
CẬP NHẬT FacetWP – Range List 0.7.1
CẬP NHẬT Gravity View WordPress Plugin 2.17.5
CẬP NHẬT Jobify – The Most Popular WordPress Job Board Theme 4.1.4
CẬP NHẬT JetMenu For Elementor 2.3.0
CẬP NHẬT JetTricks For Elementor 1.4.4
CẬP NHẬT GravityView – Maps 2.0
CẬP NHẬT JetAppointments Booking 2.0.2
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Color Picker 1.1.43
CẬP NHẬT WooLentor Pro – WooCommerce Page Builder Elementor Addon 2.1.8
CẬP NHẬT Permalink Manager Pro 2.4.0
CẬP NHẬT Tutor LMS Pro 2.1.10
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro Premium 4.7.9-beta-2.8
CẬP NHẬT WooCommerce Role-Based Payment / Shipping Methods 2.4.4

Trả lời