Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 13/01/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Elementor 1.36.1
CẬP NHẬT JetAppointments Booking 1.6.3
CẬP NHẬT BetterDocs Pro 2.0.3
CẬP NHẬT LearnPress – Paid Membership Pro Integration 4.0.2
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Easy Passthrough 1.9.9
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.5.16
CẬP NHẬT Duplicator Pro 4.0.6
CẬP NHẬT Permalink Manager Pro 2.2.15
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms eCommerce Fields 1.2.7
CẬP NHẬT GravityView – Advanced Filter Extension 2.1.13
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Dates 1.1.7
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Submissions 1.0.6
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.0-rc-1.10
CẬP NHẬT All In One SEO PRO WordPress Plugin 4.1.6.2
CẬP NHẬT Consulting – Business Finance WordPress Theme 6.2.5
CẬP NHẬT XStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme 8.0.12
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.7.35
CẬP NHẬT GreenMart – Organic & Food WooCommerce WordPress Theme 4.0.3
CẬP NHẬT Essentials | Multipurpose WordPress Theme 2.1.4
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.1.14
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.2.10
CẬP NHẬT Besa – Elementor Marketplace WooCommerce Theme 2.1.2

Trả lời