Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 12/11/2020

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Composite Products 7.1.2
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 4.12.2
CẬP NHẬT WooCommerce Subscriptions 3.0.10
CẬP NHẬT Hide My WP 6.2.2
CẬP NHẬT Envira Gallery WordPress Plugin 1.9.1.2
CẬP NHẬT JetElements For Elementor 2.5.1
CẬP NHẬT JetBlog – Blogging Package for Elementor Page Builder 2.2.11
CẬP NHẬT JetTricks For Elementor 1.3.1
CẬP NHẬT SearchWP WordPress Plugin 4.0.34
CẬP NHẬT SearchWP Shortcodes 1.8.2
CẬP NHẬT WordPress LMS Theme for Online Courses 3.1.9
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.9.8.27
CẬP NHẬT FacetWP – Advanced Filtering for WordPress 3.6.7
CẬP NHẬT ProjectHuddle – A WordPress plugin for website and design communication 4.0.12
CẬP NHẬT Tutor LMS Pro 1.7.4
CẬP NHẬT WP Cost Estimation & Payment Forms Builder 9.717
CẬP NHẬT Soflyy WP All Export User Add-On Pro 1.0.4
CẬP NHẬT Soflyy WP All Export Pro Premium 1.6.3
CẬP NHẬT Brizy Pro 2.1.1
CẬP NHẬT WPMU DEV Google Analytics Plus 3.3.3
CẬP NHẬT WPMU DEV Hustle 4.3.4
CẬP NHẬT WPMU DEV WP Smush Pro 3.7.2
CẬP NHẬT MainWP File Uploader 4.0.1
CẬP NHẬT BoomBox – Viral Magazine WordPress Theme 2.7.0
CẬP NHẬT SEOPress Pro 4.1.5
CẬP NHẬT WP Staging Pro 3.1.5
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads PDF Invoices 2.2.27
CẬP NHẬT Page Builder Framework Premium Add-On 2.5.10
CẬP NHẬT FooEvents for WooCommerce 1.12.1
CẬP NHẬT Elements Kit – All In One Addons for Elementor Page Builder 2.0.2
CẬP NHẬT Zeen | Next Generation Magazine WordPress Theme 3.9.6.7
CẬP NHẬT Soledad – Multi-Concept Blog/Magazine/News AMP WordPress Theme 7.4.2
CẬP NHẬT Permalink Manager Pro 2.2.9.2
CẬP NHẬT Onum – SEO & Marketing Elementor WordPress Theme 1.2.0.9
CẬP NHẬT Themify Elegant WordPress Theme 5.1.1
CẬP NHẬT Themify Infinite WordPress Theme 5.1.1
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Invoices 4.9.1
CẬP NHẬT WooCommerce Anti-Fraud 3.2
CẬP NHẬT Workreap – Freelance Marketplace WordPress Theme 1.6.9
CẬP NHẬT Squaretype – Modern Blog WordPress Theme 2.1.1
CẬP NHẬT Social Auto Poster 4.0.1
CẬP NHẬT Shopkeeper – eCommerce WP Theme for WooCommerce 2.9.34
CẬP NHẬT Gravity Forms User Registration Addon 4.6.2
CẬP NHẬT WP GeoIP Country Redirect 3.4
CẬP NHẬT Thrive Apprentice 2.3.4.2
CẬP NHẬT Elite Video Player 6.3
CẬP NHẬT Moose – Creative Multi-Purpose Theme 3.4
CẬP NHẬT Josh – Laravel Admin Template + Front End + CRUD 7.1.5
CẬP NHẬT Jobmonster – Job Board WordPress Theme 4.6.6.3
CẬP NHẬT Blacksilver | Photography Theme for WordPress 8.0
CẬP NHẬT ROSA – An Exquisite Restaurant WordPress Theme 2.7.0
CẬP NHẬT Instagram Feed Pro By Smash Balloon 5.8.5
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 3.9.92
CẬP NHẬT Astra Pro Addon 2.7.1
CẬP NHẬT Advanced iFrame Pro 2020.9
CẬP NHẬT WooCommerce Easy Checkout Field Editor 2.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce RedSys Gateway 12.0.1
CẬP NHẬT WooCommerce SagePay Form / SagePay Direct 4.7.11
CẬP NHẬT WooCommerce Groups for WooCommerce 1.20.0
CẬP NHẬT TheGem – Creative Multi-Purpose High-Performance WordPress Theme 4.5.6
CẬP NHẬT WP Media Folder – Media Library with Folders 5.3.5

Trả lời

Gói hàng tháng 360,000đ 200,000đ
Gói hàng năm 1,600,000đ 1,200,000đ
Tham gia ngay!
close-image