Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 12 /10/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT NotificationX Pro 2.8.4
CẬP NHẬT WP Media Folder – Media Library with Folders 5.7.4
CẬP NHẬT Woocommerce Multilingual 5.2.1
CẬP NHẬT Essential Addons for Elementor – Pro 5.7.0
CẬP NHẬT Profile Builder Pro – WordPress Plugin 3.9.6
CẬP NHẬT Cool Timeline Pro – WordPress Timeline Plugin 4.5.2
CẬP NHẬT GeoDirectory Events 2.3.6
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Multi Vendor Premium 4.8.0
THÊM MỚI Formidable Forms – Geolocation 1.1
THÊM MỚI Formidable Forms – Stripe 3.1.3
THÊM MỚI Formidable Forms – Surveys 1.0.10
CẬP NHẬT WooCommerce Bookings 2.0.4
CẬP NHẬT WooCommerce Brands 1.6.59
CẬP NHẬT WooCommerce Points and Rewards 1.7.43
CẬP NHẬT Product Vendors for WooCommerce 2.2.2
CẬP NHẬT MainWP Sucuri 4.1
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Elementor 1.36.23
CẬP NHẬT PixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin 9.10.6
CẬP NHẬT MyListing – Directory & Listing WordPress Theme 2.11.1
CẬP NHẬT BeTheme – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 27.2.7
CẬP NHẬT Masterstudy Education – LMS WordPress Theme 4.8.17
CẬP NHẬT Vikinger – BuddyPress and GamiPress Social Community 1.9.10
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 3.2.6
CẬP NHẬT gAppointments – Appointment booking addon for Gravity Forms 1.13.1
CẬP NHẬT Edubin – Education WordPress Theme 8.14.24
CẬP NHẬT Education WordPress Theme | Education WP 5.3.3
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.57
CẬP NHẬT WooCommerce Abandoned Cart Recovery 1.1.1
CẬP NHẬT WooCommerce Notification 1.5.4
CẬP NHẬT Advanced iFrame Pro 2023.8
CẬP NHẬT All In One Addons for WPBakery Page Builder (formerly Visual Composer) 3.6.6
CẬP NHẬT SearchWP WordPress Plugin 4.3.8
CẬP NHẬT Admin Menu Editor Pro 2.21.2
CẬP NHẬT Real Estate 7 – Real Estate WordPress Theme 3.4.2
CẬP NHẬT Decibel – Professional Music WordPress Theme 3.5.6
CẬP NHẬT WooCommerce Canada Post Shipping Method 2.8.4
CẬP NHẬT WooCommerce Royal Mail 3.0.1
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Multiple Addresses 3.9.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Customize My Account Page Premium 4.2.0
CẬP NHẬT Duplicator Pro 4.5.13.2
CẬP NHẬT Give – Form Field Manager 3.0.2
CẬP NHẬT WP Job Manager Application Deadline Addon 1.2.7
CẬP NHẬT WP Job Manager Applications Addon 3.0.1
CẬP NHẬT WP Job Manager Resume Manager Addon 2.0.0
CẬP NHẬT Ultimate Video Player WordPress Plugin 9.5
CẬP NHẬT Posts Table Pro (Barn2 Media) 3.1.1
CẬP NHẬT LearnPress – Coming Soon Courses 4.0.5
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for eBay by WP Lab 3.5.3
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 6.0.6
CẬP NHẬT Directories Pro plugin for WordPress 1.3.112
CẬP NHẬT IThemes BackupBuddy WordPress Plugin 9.0.0
CẬP NHẬT Beaver Builder Ultimate Addon 1.35.16
CẬP NHẬT AGS: Divi Ghoster 5.0.51
CẬP NHẬT wpDiscuz – Widgets 7.2.4
CẬP NHẬT WooLentor Pro – WooCommerce Page Builder Elementor Addon 2.2.7
CẬP NHẬT Razzi – Multipurpose WooCommerce WordPress Theme 2.0.3
CẬP NHẬT Martfury – WooCommerce Marketplace WordPress Theme 3.0.9
CẬP NHẬT Jannah News – Newspaper Magazine News AMP BuddyPress 7.0.0
CẬP NHẬT iThemes Security Pro 8.0.1
CẬP NHẬT Ultimate Member Google reCAPTCHA Addon 2.3.4
CẬP NHẬT Ultimate Member Terms & Conditions Addon 2.1.6
CẬP NHẬT GeoDirectory Marker Cluster 2.3
CẬP NHẬT Ultimate Member WordPress Plugin 2.7.0
CẬP NHẬT AIT Citadela Directory 5.16.8

Trả lời