Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 12 /06/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Scisco – Questions and Answers WordPress Theme 1.5.1
CẬP NHẬT Veera – Multipurpose WooCommerce Theme 1.3.1
CẬP NHẬT Cornerstone | The WordPress Page Builder 7.2.6
CẬP NHẬT PixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin 9.7.0.1
CẬP NHẬT SEOPress Pro 6.7.1
CẬP NHẬT X | The Theme 10.2.5
CẬP NHẬT MemberPress WordPress Plugin 1.11.6
CẬP NHẬT ShadePro – Multi-Purpose WordPress Theme 3.6.2
CẬP NHẬT Ninja Forms File Uploads 3.3.16
CẬP NHẬT MemberPress Courses 1.2.9
CẬP NHẬT Careerfy – Job Board WordPress Theme 9.3.4
CẬP NHẬT MemberPress PDF Invoice 1.1.22
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Conditional Logic Dates 1.2.11
CẬP NHẬT Gravity Perks Gravity Forms Date Time Calculator 1.0-beta-4.15
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Multi-page Navigation 1.2.1
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Read Only 1.9.16
CẬP NHẬT MinimogWP – The High Converting eCommerce WordPress Theme 2.8.2
CẬP NHẬT Dokan Pro WordPress Plugin 3.7.24
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Stripe Payment Gateway 2.9.5.1
CẬP NHẬT MainWP Piwik 4.1.1
CẬP NHẬT Restrict Content Pro 3.5.32
CẬP NHẬT Ultimate Member Social Login Addon 2.4.3
CẬP NHẬT Ultimate Member Terms & Conditions Addon 2.1.4
CẬP NHẬT Thrive Theme Builder 3.19
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder 1.8.2.1
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 2.3.41
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.69
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.7.8
CẬP NHẬT All In One SEO PRO WordPress Plugin 4.3.9
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.71.1
CẬP NHẬT JNews – WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme 11.0.8
CẬP NHẬT Consulting – Business Finance WordPress Theme 6.5.5
CẬP NHẬT Exponent – Modern Multi-Purpose Business WordPress theme 1.3.0.0
CẬP NHẬT Smart Manager Pro 8.8.0
CẬP NHẬT WPForms – PayPal Standard 1.7.1
CẬP NHẬT JP Students Result Management System Premium 1.1.6
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 2.0.3
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Collapsible Sections 1.1.45
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 7.1.0
CẬP NHẬT WP Rentals – Booking Accommodation WordPress Theme 3.10.2
CẬP NHẬT Ninja Tables Pro – The Fastest and Most Diverse WP DataTables Plugin 5.0.0
CẬP NHẬT AffiliateWP – WordPress Plugin 2.14.1
CẬP NHẬT Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.7.0.5
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.9.42
CẬP NHẬT Kapee – Fashion Store WooCommerce Theme 1.6.1
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 5.2.2
CẬP NHẬT EventOn – WordPress Event Calendar Plugin 4.4
CẬP NHẬT WooCommerce Product CSV Import Suite 1.10.59
CẬP NHẬT Creote – Corporate & Consulting Business WordPress Theme 2.5.2
CẬP NHẬT Download Monitor Email Lock 4.3.8
CẬP NHẬT Restrict Content Pro Custom Redirects 1.0.8
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder 2.0.3
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Map View 2.0.3
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Relation 2.0.2
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Search 2.0.2
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Submissions 2.0.3
CẬP NHẬT Ultimate Member Groups Addon 2.3.2
CẬP NHẬT Themify Builder Pro 3.0.9
CẬP NHẬT WooCommerce Delivery Slots 1.21.0
CẬP NHẬT HBook – Hotel booking system – WordPress Plugin 2.0.13
CẬP NHẬT WooCommerce Variation Swatches Pro 2.0.22
CẬP NHẬT WooThumbs for WooCommerce 5.2.2
CẬP NHẬT WooCommerce Search Engine 2.2.15

Trả lời