Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 12/05/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Product Enquiry Form 1.2.23
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 5.2.07
CẬP NHẬT Formidable Forms – User Registration 2.07
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 6.5.6
CẬP NHẬT MainWP Client Reports 4.0.11
CẬP NHẬT MainWP Comments 4.0.4
CẬP NHẬT MainWP Favorites 4.0.9
CẬP NHẬT WooCommerce Authorize.Net CIM 3.7.1
CẬP NHẬT WooCommerce Follow-Up Emails 4.9.22
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.6.3
CẬP NHẬT MainWP Pro Reports 4.0.9
CẬP NHẬT WooCommerce Order Delivery 2.0.1
CẬP NHẬT Custom Facebook Feed Pro By Smash Balloon 4.2.5
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 67.5
CẬP NHẬT WooCommerce Sales Report Email 1.1.24
CẬP NHẬT WooCommerce Product Finder 1.2.22
CẬP NHẬT WooCommerce Anti-Fraud 4.3.1
CẬP NHẬT WooCommerce Coupon Campaigns 1.1.22
CẬP NHẬT WooCommerce Give Products 1.1.17
CẬP NHẬT Gift Wrapper for WooCommerce 3.9
CẬP NHẬT PowerPack Elements for Elementor 2.8.3
CẬP NHẬT MyListing – Directory & Listing WordPress Theme 2.9.2
CẬP NHẬT Woocommerce Multilingual 5.0.0
CẬP NHẬT RnB – WooCommerce Bookings & Rental Plugin 12.0.7
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Submissions 1.1.1
CẬP NHẬT WPMU DEV Defender Pro 2.8.3
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 3.8.5
CẬP NHẬT Fixed TOC – table of contents for WordPress plugin 3.1.26
CẬP NHẬT AmyMovie – Movie and Cinema WordPress Theme 4.0.0
CẬP NHẬT Martfury – WooCommerce Marketplace WordPress Theme 2.8.1

Trả lời