Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 12/01/2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT MemberPress Courses 1.2.3
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 6.11.2
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 2.2.4
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.47
CẬP NHẬT WooFunnels Aero Checkout for WooCommerce 3.6.1
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.31
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.18.28
CẬP NHẬT WooCommerce Force Sells 1.2.0
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.2.3
CẬP NHẬT Gravity Forms Quiz Addon 4.0
CẬP NHẬT PixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin 9.4.0
CẬP NHẬT IThemes BackupBuddy WordPress Plugin  8.8.1
CẬP NHẬT OceanWP Elementor Widgets 2.3.1
CẬP NHẬT AIT Citadela Directory 5.15.0
CẬP NHẬT OceanWP Portfolio 2.1.1
CẬP NHẬT OceanWP Pro Demos 1.4.2
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.8.4
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 32.7
CẬP NHẬT Layered Popups 7.40
CẬP NHẬT OceanWP Popup Login 2.1.4
CẬP NHẬT OceanWP Ocean Extra 2.1.0
CẬP NHẬT WooCommerce Advanced Product Labels 1.2.2
CẬP NHẬT WOOF – WooCommerce Products Filter 3.3.2
CẬP NHẬT Shoptimizer – Fastest WooCommerce WordPress Themes 2.6.3
CẬP NHẬT ChatBot for WordPress 12.3.2
CẬP NHẬT Workreap – Freelance Marketplace WordPress Theme 2.6.6
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Submissions 1.1.6
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.12
CẬP NHẬT Gravity Perks Unique ID Plugin 1.4.11
CẬP NHẬT Happy Elementor Addons Pro 2.7.1
CẬP NHẬT Polylang Pro 3.3.1
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.4.4
CẬP NHẬT Pretty Links Pro 3.3.1
CẬP NHẬT Soledad – Multi-Concept Blog/Magazine/News AMP WordPress Theme 8.3.0
CẬP NHẬT Hostiko WordPress WHMCS Hosting Theme 75.0.0
CẬP NHẬT Spotlight – Feature-Packed News & Magazine WordPress Theme 1.7.3
CẬP NHẬT Gon | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 2.2.6
CẬP NHẬT UpStore – Multi-Purpose WooCommerce WordPress Theme 1.4.8
THÊM MỚI Sounder | Online Internet Radio Station WordPress Theme + RTL 1.3.4
THÊM MỚI Solion – IT Solutions & Services WordPress 1.1.5
THÊM MỚI Hind – Multi-Concept Portfolio & Photography WordPress Theme 2.4
THÊM MỚI Naix – Creative & High Performance Portfolio WordPress Theme 1.4.6
THÊM MỚI Technocy – Electronics Store WooCommerce Theme 2.0.0
THÊM MỚI Miti – Elementor Fashion WooCommerce Theme 1.1.6

Trả lời