Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 11 /05/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Rey – Fashion & Clothing, Furniture 2.5.6
CẬP NHẬT Goya – Modern WooCommerce Theme 1.0.8.4
CẬP NHẬT Woodstock – Electronics Responsive WooCommerce Theme 2.8.8
CẬP NHẬT Couponis – Affiliate & Submitting Coupons WordPress Theme 3.1.7
CẬP NHẬT SEOPress Pro 6.6.1
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 4.2.1
CẬP NHẬT Reobiz – Consulting Business WordPress Theme 4.9.6
CẬP NHẬT Education WordPress Theme | Education WP 5.2.4
CẬP NHẬT Vinkmag – Multi-concept Creative Newspaper News Magazine WordPress Theme 5.0
CẬP NHẬT NEX-Forms – The Ultimate WordPress Form Builder 8.4.2
CẬP NHẬT WordPress Auto Spinner – Articles Rewriter 3.12.2
CẬP NHẬT APRIL – Fashion WooCommerce WordPress Theme 6.2
CẬP NHẬT SUMO Reward Points 28.9.0
CẬP NHẬT Minimog – The Next Generation Shopify Theme 3.4.0
CẬP NHẬT MinimogWP – The High Converting eCommerce WordPress Theme 2.7.1
CẬP NHẬT Prolancer | Freelance Marketplace WordPress theme 1.3.8
CẬP NHẬT WooCommerce Anti-Fraud 5.5.0
CẬP NHẬT WooCommerce Composite Products 8.7.6
CẬP NHẬT WooCommerce Google Analytics Pro 2.0.3
CẬP NHẬT WooCommerce Returns and Warranty Requests 2.1.7
CẬP NHẬT WooCommerce Square for WooCommerce 3.8.1
CẬP NHẬT The Events Calendar PRO WordPress Plugin 6.0.12
CẬP NHẬT WP Job Manager Applications Addon 3.0.0
CẬP NHẬT Astra WordPress Theme 4.1.4
CẬP NHẬT Astra Pro Addon 4.1.5
CẬP NHẬT Ninja Forms Stripe 3.2.5
CẬP NHẬT Super Forms – Drag & Drop Form Builder 6.3.717
CẬP NHẬT Custom Twitter Feeds Pro By Smash Balloon 2.2.2
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.61
CẬP NHẬT WP-Optimize Premium 3.2.15
CẬP NHẬT WordPress SEO Premium 20.7
CẬP NHẬT Out-of-the-Box | Dropbox plugin for WordPress 2.7.3
CẬP NHẬT Share-one-Drive | OneDrive plugin for WordPress 2.7.3
CẬP NHẬT Use-your-Drive | Google Drive Plugin for WordPress 2.7.3
CẬP NHẬT Duplicator Pro 4.5.11
CẬP NHẬT X | The Theme 10.2.4
CẬP NHẬT Bookly – Appointment Booking and Scheduling Software System 6.2
CẬP NHẬT ARMember – WordPress Membership Plugin 5.9.3
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.13.2
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.43
CẬP NHẬT Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme 6.9.2
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 5.1.9
CẬP NHẬT WoodMart – Responsive WooCommerce WordPress Theme 7.2.3
CẬP NHẬT Flow-Flow – WordPress Social Stream Plugin 4.9.5
CẬP NHẬT RyanCV – Resume WordPress Theme 3.2.3
CẬP NHẬT Creote – Corporate & Consulting Business WordPress Theme 2.5
CẬP NHẬT Infinite – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 4.0.2
CẬP NHẬT Enfold – Responsive Multi-Purpose Theme 5.6.1
CẬP NHẬT Dokan Pro WordPress Plugin 3.7.21
CẬP NHẬT WooCommerce Additional Variation Images 2.3.1
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Beaver Builder 1.35.5
CẬP NHẬT Restrict Content Pro 3.5.30
CẬP NHẬT Give – Square Gateway 2.0.2
CẬP NHẬT Electro Electronics Store WooCommerce Theme 3.3.9
CẬP NHẬT Free Gifts for WooCommerce 9.8.0
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 4.6.0
CẬP NHẬT Listivo – Classified Ads & Directory 2.3.12
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for eBay by WP Lab 3.4.5
CẬP NHẬT Digiqole – News Magazine WordPress Theme 2.1.7
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Elementor 1.35.5
CẬP NHẬT Zephyr | Material Design Theme 8.16
CẬP NHẬT Cornerstone | The WordPress Page Builder 7.2.4
CẬP NHẬT Calendarista Premium Edition – WordPress appointment booking System 15.2.6
CẬP NHẬT Impreza – Multi-Purpose WordPress Theme 8.16
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 35.1
CẬP NHẬT Masterstudy Education – LMS WordPress Theme 4.8.0
CẬP NHẬT News Magazine Papr – News Magazine WordPress Theme 1.4.6
CẬP NHẬT XStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme 9.1.4
CẬP NHẬT Razzi – Multipurpose WooCommerce WordPress Theme 1.9.2
CẬP NHẬT MediaCenter – Electronics Store WooCommerce Theme 2.7.20
CẬP NHẬT Justshoppe – Elementor Cake, Bakery & Food WordPress 12.2
CẬP NHẬT Atelier – Creative Multi-Purpose eCommerce Theme 2.9.2

Trả lời