Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 11 /03/ 2024

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Ask Me – Responsive Questions & Answers WordPress 6.9.7
CẬP NHẬT Hostiko WordPress WHMCS Hosting Theme 2.0
CẬP NHẬT Affirm – Marketing & Digital Agency WordPress Theme 3.0.10
CẬP NHẬT Blonwe – Multipurpose WooCommerce Theme 1.0.7
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.13.4
CẬP NHẬT IThemes BackupBuddy WordPress Plugin 9.1.10
CẬP NHẬT WP Staging Pro 5.4.0
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.8.5
CẬP NHẬT Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.8.0.3
CẬP NHẬT Gravity Forms Zapier Addon 4.3.0
CẬP NHẬT Themify Builder Contact 3.5.5
CẬP NHẬT JetSmartFilters For Elementor 3.4.1
CẬP NHẬT WP-Optimize Premium 3.3.1
CẬP NHẬT WP Tasty Recipes Plugin 3.12.1
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Tooltips 1.1.50
CẬP NHẬT MonsterInsights – Forms Tracking Addon 2.3.2
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Image Choices 1.4.17
CẬP NHẬT GravityView – Maps 3.1.3
CẬP NHẬT PrivateContent – Multilevel Content Plugin 8.10.6
CẬP NHẬT Book Your Travel – Online Booking WordPress Theme 8.18.17
CẬP NHẬT CiyaShop – Multipurpose WooCommerce Theme 4.15.1
CẬP NHẬT Hub – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 4.2.5
CẬP NHẬT Amelia – Enterprise-Level Appointment Booking WordPress Plugin 7.4.3
CẬP NHẬT Real 3D Flipbook 3.63
CẬP NHẬT Wicked Folders Pro 3.0.1
CẬP NHẬT Soliloquy Responsive WordPress Slider Plugin 2.6.7
CẬP NHẬT Astra WordPress Theme 4.6.8
CẬP NHẬT Rank Math SEO Pro 3.0.57
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 77.0
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 6.8.3
CẬP NHẬT PixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin 10.0.1.1
CẬP NHẬT WP Media Folder – Media Library with Folders 5.8.3
CẬP NHẬT EventOn Daily View 2.1.6
CẬP NHẬT Ultimate Membership Pro 12.4
CẬP NHẬT EventOn Action User 2.4.3
CẬP NHẬT EventOn CSV Event Importer 1.1.10
CẬP NHẬT EventOn Subscriber 1.4
CẬP NHẬT WPMU DEV Hustle 7.8.4
CẬP NHẬT Aiomatic – Automatic AI Content Writer 1.8.9
CẬP NHẬT FOX – Currency Switcher Professional for WooCommerce 2.4.1.8
CẬP NHẬT SUMO Reward Points 30.0.0
CẬP NHẬT SUMO Subscriptions – WooCommerce Subscription System 15.3.0
CẬP NHẬT WPMU DEV WP Smush Pro 3.16.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Catalog Mode Premium 2.32.0
CẬP NHẬT Motors – Automotive, Car Dealership, Car Rental, Auto, Classified Ads, Listing WordPress Theme 5.6.6
CẬP NHẬT Overlap – High Performance WordPress Theme 1.6.0
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Multi-page Navigation 1.2.8
CẬP NHẬT Gravity Perks Unique ID Plugin 1.5.4
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.51
CẬP NHẬT Striking MultiFlex & Ecommerce Responsive WP Theme 2.3.3
CẬP NHẬT Puca – Optimized Mobile WooCommerce Theme 2.6.16
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 2.0.33
CẬP NHẬT Bookshelf for Real3D Flipbook Addon 1.3.1
CẬP NHẬT Formidable Forms – Datepicker Options 2.0.3
CẬP NHẬT Ultimate Member WordPress Plugin 2.8.4
CẬP NHẬT Directories Pro plugin for WordPress 1.14.2
CẬP NHẬT Impreza – Multi-Purpose WordPress Theme 8.22
CẬP NHẬT Avas | Multi-Purpose WordPress Theme 6.4.15
CẬP NHẬT WooFunnels Aero Checkout for WooCommerce 3.13.1
CẬP NHẬT SEO WP: Digital Marketing Agency & Social Media Company Theme 3.3.0
CẬP NHẬT WooCommerce TM Extra Product Options 6.4.3
CẬP NHẬT MinimogWP – The High Converting eCommerce WordPress Theme 3.2.1
CẬP NHẬT Education WordPress Theme | Edumodo 5.4.4
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 7.7.1
CẬP NHẬT Dream Spa – Salon, Spa WordPress Theme 4.3
CẬP NHẬT YITH Product Shipping for WooCommerce Premium 1.31.1
CẬP NHẬT WooCommerce Currency Switcher 2.4.1.8
CẬP NHẬT Careerfy – Job Board WordPress Theme 9.4.6
CẬP NHẬT JobSearch WP Job Board WordPress Plugin 2.3.8
CẬP NHẬT WPMU DEV Shipper Pro 1.2.16
CẬP NHẬT WPMU DEV Snapshot Pro 4.24.0
CẬP NHẬT WP Cost Estimation & Payment Forms Builder 10.1.81
CẬP NHẬT YITH Pre-Order for WooCommerce Premium 2.23.2
CẬP NHẬT Anymag – Magazine Style WordPress Blog 2.8.8
CẬP NHẬT WooCommerce MSRP Pricing 3.5.0
CẬP NHẬT WooCommerce Composite Products 9.0.1
CẬP NHẬT WooCommerce Product Bundles 7.0.1
CẬP NHẬT NotificationX Pro 2.9.0
CẬP NHẬT Support Board – Chat And Help Desk 3.6.9
CẬP NHẬT Smart Manager Pro 8.33.0
CẬP NHẬT Vehica – Car Dealer & Automotive Listing 1.0.90
CẬP NHẬT Social Chat by Quadlayers 7.2.1
CẬP NHẬT LatePoint – Appointment Booking & Reservation plugin for WordPress 4.9.9
CẬP NHẬT Listeo – Directory & Listings With Booking – WordPress Theme 1.9.43

Trả lời