Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 11 /03/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Polylang Pro 3.3.2
CẬP NHẬT wpDataTables – Tables and Charts Manager for WordPress 5.4
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.67.1
CẬP NHẬT Gravity Forms HubSpot Addon 1.8.3
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.8.22
CẬP NHẬT Shoptimizer – Fastest WooCommerce WordPress Themes 2.6.5
CẬP NHẬT UpdraftPlus Premium – WordPress Backup Plugin 2.23.1.26
CẬP NHẬT Duplicator Pro 4.5.10
CẬP NHẬT Users Insights – Integrations 4.4.1
CẬP NHẬT X | The Theme 10.1.6
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.8.12
CẬP NHẬT Massive Cryptocurrency Widgets | Crypto Plugin 3.2.5
CẬP NHẬT The Events Calendar Community Events 4.10.5
CẬP NHẬT Ninja Forms Stripe 3.2.4
CẬP NHẬT Ninja Forms MailChimp 3.3.6
CẬP NHẬT Ninja Forms CleverReach 3.1.6
CẬP NHẬT Ninja Forms Capsule CRM 3.4.4
CẬP NHẬT Ninja Forms Recurly 3.0.5
CẬP NHẬT Listivo – Classified Ads & Directory 2.2.13
CẬP NHẬT Lisfinity – Classified Ads WordPress Theme 1.3.6
CẬP NHẬT Classima – Classified Ads WordPress Theme 2.2.8
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.9.21
CẬP NHẬT WooCommerce Floating Cart 2.7.2
CẬP NHẬT WP Rentals – Booking Accommodation WordPress Theme 3.9.0
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 5.6.9
CẬP NHẬT WooCommerce Returns and Warranty Requests 2.1.5
CẬP NHẬT Dokan Pro WordPress Plugin 3.7.16
CẬP NHẬT WooCommerce Sales Report Email 1.2.1
CẬP NHẬT WooCommerce Shipment Tracking 2.2.1
CẬP NHẬT Ultimate Video Player WordPress Plugin 8.6
CẬP NHẬT WooCommerce Wishlists 2.2.9
CẬP NHẬT Gifting for WooCommerce Subscriptions 2.6.0
CẬP NHẬT Elegant Themes The Divi Builder 4.20.2
CẬP NHẬT Elegant Themes Extra WordPress Theme 4.20.2
CẬP NHẬT Free Gifts for WooCommerce 9.3.0
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 2.2.9
CẬP NHẬT The Events Calendar Event Tickets Plus 5.6.8
CẬP NHẬT WooCommerce Anti-Fraud 5.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce API Manager 2.5.5
CẬP NHẬT WordPress Multilingual Gravity Forms Multilingual Add-On 1.7.2
CẬP NHẬT Jobify – The Most Popular WordPress Job Board Theme 4.1.3
CẬP NHẬT Houzez – Real Estate WordPress Theme 2.8.3.1
CẬP NHẬT Give – Gift Aid 1.4.1
CẬP NHẬT WooCommerce Conditional Shipping and Payments 1.14.5
CẬP NHẬT eCademy – Education LMS & Online Coaching Courses WordPress Theme 6.0
CẬP NHẬT TotalPoll Pro – Responsive WordPress Poll Plugin 4.8.9
CẬP NHẬT XStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme 9.0.5
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.7.2.2
CẬP NHẬT PixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin 9.5.2
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.5.2
CẬP NHẬT Quirky – NFT, Token & Blockchain WCFM Marketplace WordPress Theme 1.8.0
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.2.8
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for Amazon by WP Lab 2.5.2
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 34.6
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 3.1.3
CẬP NHẬT WooCommerce Notification 1.5.0
CẬP NHẬT Superio – Job Board WordPress Theme 1.2.38
CẬP NHẬT The Next Mag – Ultimate Magazine WordPress Theme 5.9.7
CẬP NHẬT Rubik – A Perfect Theme for Blog Magazine Website 2.8
CẬP NHẬT Edumy – LMS Online Education Course WordPress Theme 1.2.16
CẬP NHẬT WP Courseware – WordPress LMS Plugin 4.9.8
CẬP NHẬT WPForms – Form Pages 1.6.0
CẬP NHẬT Findgo – Directory Listing WordPress Theme 1.3.42
CẬP NHẬT Listdo – Directory Listing WordPress Theme 1.0.23
CẬP NHẬT Uomo – Multipurpose WooCommerce WordPress Theme 2.0.12
CẬP NHẬT Findus – Directory Listing WordPress Theme 1.1.44
CẬP NHẬT Yozi – Multipurpose Electronics WooCommerce WordPress Theme 2.0.47
CẬP NHẬT WooCommerce Order Delivery 2.4.3
CẬP NHẬT WooCommerce Dropshipping 4.9.1

Trả lời