Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 11/03/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Dokan Pro WordPress Plugin 3.5.3
CẬP NHẬT Profile Builder Pro – WordPress Plugin 3.6.8
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Frontend Submissions 2.7.1
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Collapsible Sections 1.1.32
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Image Choices 1.3.48
CẬP NHẬT Advanced Ads Pro 2.16.1
CẬP NHẬT SeedProd Coming Soon Pro – WordPress Coming Soon Pages & Maintenance Mode 6.10.2
CẬP NHẬT WPMU DEV Snapshot Pro 4.7.1
CẬP NHẬT Ninja Forms File Uploads 3.3.14
CẬP NHẬT Jobify – The Most Popular WordPress Job Board Theme 4.0.4
CẬP NHẬT WooCommerce Checkout Field Editor 1.7.2
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Easy Passthrough 1.9.11
CẬP NHẬT WooCommerce Help Scout 3.3
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.4
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.0.8
CẬP NHẬT Ewebot – Marketing SEO Digital Agency 2.6.6
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 2.11.5
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 5.2.02
CẬP NHẬT WP Courseware – WordPress LMS Plugin 4.8.18
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.8.5
CẬP NHẬT Product Gallery Slider for Woocommerce – Twist 3.2.6.1
CẬP NHẬT Thrive Architect 3.7
CẬP NHẬT Thrive Comments 2.5
CẬP NHẬT Thrive Ultimatum 3.5
CẬP NHẬT Thrive Apprentice 4.1
CẬP NHẬT Thrive Quiz Builder 3.5
CẬP NHẬT Thrive Optimize 2.5
CẬP NHẬT Thrive Ovation 3.5
CẬP NHẬT Thrive Leads 3.5
CẬP NHẬT Use-your-Drive | Google Drive Plugin for WordPress 1.19.2.1
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Beaver Builder 1.34.5
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.7.3
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.8.35
CẬP NHẬT Cryptico – ICO Crypto Landing & Cryptocurrency WordPress Theme​ 1.4.9.1
CẬP NHẬT HBook – Hotel booking system – WordPress Plugin 2.0.6
CẬP NHẬT WooCommerce One Page Checkout 1.9.3
CẬP NHẬT JetWooBuilder For Elementor 1.12.1
CẬP NHẬT Stripe for WooCommerce 6.3.0
CẬP NHẬT Thrive Theme Builder 3.5
CẬP NHẬT AffiliateWP – WordPress Plugin 2.9.2
CẬP NHẬT Native – Stylish Multi-Purpose Creative WP Theme 1.5.9
CẬP NHẬT WooCommerce Account Funds 2.6.4
CẬP NHẬT SUMO Subscriptions – WooCommerce Subscription System 13.6
CẬP NHẬT TheGem – Creative Multi-Purpose High-Performance WordPress Theme 5.3.3
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 3.7.8
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.4.1

Trả lời