Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 11 /01/ 2024

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme 7.0.1
CẬP NHẬT Yoast WordPress SEO Premium 21.8
CẬP NHẬT Phlox Pro – Elementor MultiPurpose WordPress Theme 5.15.5
CẬP NHẬT Foxiz – WordPress Newspaper News and Magazine 2.2.2
CẬP NHẬT LearnDash LMS WordPress Plugin  4.10.2
CẬP NHẬT Astra Pro Addon 4.6.1
CẬP NHẬT WoodMart – Responsive WooCommerce WordPress Theme 7.4.2
CẬP NHẬT Admin Columns Pro WordPress Plugin 6.4.3
CẬP NHẬT BWL Advanced FAQ Manager 2.0.3
CẬP NHẬT Vikinger – BuddyPress and GamiPress Social Community 1.9.13
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 4.3.6
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.5.00
CẬP NHẬT SEO WP: Digital Marketing Agency & Social Media Company Theme 3.0.2
CẬP NHẬT EventOn – WordPress Event Calendar Plugin 4.5.5
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 37.9
CẬP NHẬT WooCommerce Customers Manager 29.5
CẬP NHẬT MinimogWP – The High Converting eCommerce WordPress Theme 2.9.12
CẬP NHẬT Beaver Builder Plugin – Agency Version 2.7.4.2
CẬP NHẬT TheGem – Creative Multi-Purpose High-Performance WordPress Theme 5.9.3
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Points and Rewards Premium 3.21.0
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 5.3.4
CẬP NHẬT Nimmo – One Page WordPress Theme 1.2.7
CẬP NHẬT Josh – Laravel Admin Template + Front End + CRUD 10.0
CẬP NHẬT Perfmatters WordPress Plugin 2.2.3
CẬP NHẬT GravityView – Maps 3.1.1
CẬP NHẬT FileBird – WordPress Media Library Folders 6.0.5
CẬP NHẬT Instagram Feed Pro By Smash Balloon 6.3.5
CẬP NHẬT Astra WordPress Theme 4.6.3
CẬP NHẬT WooCommerce Royal Mail 3.1.0
CẬP NHẬT The Plus – Addon for Elementor Page Builder WordPress Plugin 5.3.5
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder 1.8.6
CẬP NHẬT All In One SEO PRO WordPress Plugin 4.5.3.1
CẬP NHẬT Flatsome Multi Purpose Responsive WooCommerce Theme 3.18.3
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 4.9.10
CẬP NHẬT Listivo – Classified Ads & Directory 2.3.46
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.8.15
CẬP NHẬT EduMall – Professional LMS Education Center WordPress Theme 3.7.0
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 7.5.1
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for Amazon by WP Lab 2.6.6
CẬP NHẬT WPForms – Signatures 1.9.0
CẬP NHẬT GeneratePress Premium WordPress Plugin 2.4.0
CẬP NHẬT Savoy – Minimalist AJAX WooCommerce Theme 2.8.9
CẬP NHẬT Tour Package – WordPress Travel/Tour Theme 2.3.6
CẬP NHẬT Permalink Manager Pro 2.4.2
CẬP NHẬT Alico – Insurance Agency WordPress Theme 1.1.8
CẬP NHẬT Turitor – Education WordPress Theme 1.4.8
CẬP NHẬT YITH Point of Sale for WooCommerce 2.19.0
CẬP NHẬT Slider Revolution Responsive WordPress Plugin + Addons + Templates 6.6.19
THÊM MỚI Breakdance – The Website Builder You Always Wanted  1.7.0

Trả lời