Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 10/11/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 6.6.0
CẬP NHẬT WooCommerce Square for WooCommerce 3.3.0
CẬP NHẬT WooCommerce URL Coupons 2.13.2
CẬP NHẬT Themify Builder Mosaic 2.0.8
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.37
CẬP NHẬT Themify Event Post 1.2.4
CẬP NHẬT Themify Popup 1.3.5
CẬP NHẬT ListingPro – WordPress Directory Theme 2.7.2
CẬP NHẬT Themify WooCommerce Shopdock 1.2.2
CẬP NHẬT Themify Builder 5.4.2
CẬP NHẬT Themify Builder Slideshow 2.0.4
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Search 1.4.0
CẬP NHẬT Themify Tiles Plugin 1.3.0
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.8.13
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 5.0.4
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads – Social Login 2.5.2
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for Amazon by WP Lab 2.4.2
CẬP NHẬT WordPress WooCommerce SEO Premium 15.3
CẬP NHẬT WPMU DEV SmartCrawl Pro 3.3.2
CẬP NHẬT Marketo – eCommerce & Multivendor Marketplace Woocommerce WordPress Theme 4.6.5
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads All Access 1.2.4.1
CẬP NHẬT MonsterInsights Pro Google Analytics Premium 8.10.0
CẬP NHẬT Avas | Multi-Purpose WordPress Theme 6.3.7.8
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.18.20
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 5.5.23
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Multiple Addresses 3.8.0
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder 1.7.8
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 6.8.0
CẬP NHẬT AnyWhere Elementor Pro WordPress Plugin 2.25.4
CẬP NHẬT OceanWP Ocean Extra 2.0.6
CẬP NHẬT WooCommerce Amazon S3 Storage 2.4.1
CẬP NHẬT GeneratePress Premium WordPress Plugin 2.2.1
CẬP NHẬT WooCommerce Brands 1.6.39
CẬP NHẬT WooCommerce Canada Post Shipping Method 2.7.0
CẬP NHẬT Give – Recurring Donations 2.1.0
CẬP NHẬT Advanced Custom Fields (ACF) Pro 6.0.4
CẬP NHẬT Give – Currency Switcher 1.5.2
CẬP NHẬT Mayosis – Digital Marketplace WordPress Theme 4
CẬP NHẬT WooCommerce Mix and Match Products 2.2.2
CẬP NHẬT WooCommerce Points and Rewards 1.7.20
CẬP NHẬT WooCommerce Product Add-Ons 5.0.2
CẬP NHẬT WPMU DEV Forminator Pro 1.20.0
CẬP NHẬT WordPress Local SEO Premium 14.7
CẬP NHẬT WooCommerce Coupon Campaigns 1.1.28
CẬP NHẬT Canada Post WooCommerce Shipping Plugin 1.7.10
CẬP NHẬT Charity Foundation 2.8

Trả lời