Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 10/04/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT LearnDash LMS Course Grid Addon 2.0.5
CẬP NHẬT Formidable Forms – Quiz Maker 2.0.02
CẬP NHẬT LearnDash LMS Stripe Integration 1.9.3
CẬP NHẬT MemberPress Courses 1.1.4
CẬP NHẬT wpDataTables – Tables and Charts Manager for WordPress 4.2.1
CẬP NHẬT BetterDocs Pro 2.0.9
CẬP NHẬT WooCommerce Variation Swatches and Photos 3.1.6
CẬP NHẬT MemberPress PDF Invoice 1.1.14
CẬP NHẬT MyThemeShop WP Quiz Pro 2.1.11
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 3.8.2
CẬP NHẬT Elegant Themes The Divi Builder 4.17.0
CẬP NHẬT Elegant Themes Extra WordPress Theme 4.17.0
CẬP NHẬT Envira Gallery WordPress Plugin 1.9.4.3
CẬP NHẬT Free Gifts for WooCommerce 8.0
CẬP NHẬT Gift Wrapper for WooCommerce 3.8
CẬP NHẬT SearchWP WordPress Plugin 4.2.2
CẬP NHẬT Envira Gallery – Videos Addon 1.6.6
CẬP NHẬT WPMU DEV Snapshot Pro 4.7.3
CẬP NHẬT MemberPress BuddyPress 1.1.12
CẬP NHẬT JetCompareWishlist For Elementor 1.4.6
CẬP NHẬT Thrive Comments 2.6.1
CẬP NHẬT Thrive Architect 3.8.1
CẬP NHẬT Thrive Optimize 2.6.1
CẬP NHẬT Thrive Quiz Builder 3.6.1
CẬP NHẬT Thrive Ultimatum 3.6.1
CẬP NHẬT Thrive Ovation 3.6.1
CẬP NHẬT Thrive Leads 3.6.1
CẬP NHẬT Impreza – Multi-Purpose WordPress Theme 8.7
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.7.5
CẬP NHẬT BoomBox – Viral Magazine WordPress Theme 2.8.4
CẬP NHẬT Shoptimizer – Fastest WooCommerce WordPress Themes 2.5.3
CẬP NHẬT Ewebot – Marketing SEO Digital Agency 2.6.7
CẬP NHẬT Workreap – Freelance Marketplace WordPress Theme 2.5.0
CẬP NHẬT Global Gallery – WordPress Responsive Gallery 8.1.0
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.8.9
CẬP NHẬT Wilcity – Directory Listing WordPress Theme 1.4.29
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 1.2.1
CẬP NHẬT WooCommerce Multi Currency – Currency Switcher 2.1.32
CẬP NHẬT Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.5.3.1
CẬP NHẬT Gravity Forms Partial Entries Addon 1.7
CẬP NHẬT Dante – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.5.25
CẬP NHẬT Atelier – Creative Multi-Purpose eCommerce Theme 2.8.0
CẬP NHẬT PixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin 8.6.11
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 6.0.8
CẬP NHẬT All In One SEO PRO WordPress Plugin 4.1.10
CẬP NHẬT WP User Frontend Pro – Business 3.4.11
CẬP NHẬT WooCommerce Order Delivery 1.9.6
CẬP NHẬT Kapee – Fashion Store WooCommerce Theme 1.4.3
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 1.8.9.1
CẬP NHẬT WPMU DEV Defender Pro 2.8.2

Trả lời