Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 10/02/2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Gravity Forms Twilio Addon 2.9.1
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.14
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Live Preview 1.6.5
CẬP NHẬT Vault – Multi-Purpose Elementor WordPress Theme 1.1.4
CẬP NHẬT Affirm – Marketing & Digital Agency WordPress Theme 2.0.4
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 6.8.15
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Copy Cat 1.4.60
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Easy Passthrough 1.9.18
CẬP NHẬT Ninja Tables Pro – The Fastest and Most Diverse WP DataTables Plugin 4.3.4
CẬP NHẬT Total – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 5.7.1
CẬP NHẬT Real Estate 7 – Real Estate WordPress Theme 3.3.4
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 2.2.6
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.2.5
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.41
CẬP NHẬT FacetWP – Advanced Filtering for WordPress 4.1.5
CẬP NHẬT Ireca – Car Rental Boat, Bike, Vehicle, Calendar WordPress Theme 1.5.8
CẬP NHẬT Muzze – Museum Art Gallery Exhibition WordPress Theme 1.5.2
CẬP NHẬT Martify – WooCommerce Marketplace WordPress Theme 2.1.3
CẬP NHẬT Gravity Forms GetResponse Addon 1.7.1
CẬP NHẬT JetBooking For Elementor 2.6.2
CẬP NHẬT PrivateContent – Multilevel Content Plugin 8.4.8
CẬP NHẬT PrivateContent – Mail Actions Add-on 2.0.5
CẬP NHẬT WooCommerce Products Compare 1.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce Purchase Order Gateway 1.4.0
CẬP NHẬT Ultimate Video Player WordPress Plugin 8.5
CẬP NHẬT BetterDocs Pro 2.2.7
CẬP NHẬT WPMU DEV SmartCrawl Pro 3.4.3
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.35
CẬP NHẬT The Ark | WordPress Theme made for Freelancers 1.65.0
CẬP NHẬT Listify – WordPress Directory Theme 3.1.5
CẬP NHẬT WooCommerce Brands 1.6.43
CẬP NHẬT MemberPress WordPress Plugin 1.10.4
CẬP NHẬT Gravity Forms HubSpot Addon 1.8.1
CẬP NHẬT Piotnet Forms Pro 2.0.25
CẬP NHẬT MarketKing – Ultimate Multi Vendor Marketplace Plugin for WooCommerce 1.5.00
CẬP NHẬT Use-your-Drive | Google Drive Plugin for WordPress 2.4
CẬP NHẬT WooCommerce Follow-Up Emails 4.9.36
CẬP NHẬT Gravity Forms Breeze Addon 1.5.1
CẬP NHẬT Gravity Forms Campaign Monitor Addon 3.9.1
CẬP NHẬT Gravity Forms Capsule CRM Addon 1.6.1
CẬP NHẬT Gravity Forms Help Scout Addon 2.1.1
CẬP NHẬT Gravity Forms Mailchimp Addon 5.1.2
CẬP NHẬT Soflyy WP All Export Pro Premium 1.8.2
CẬP NHẬT WPMU DEV Forminator Pro 1.23.0
CẬP NHẬT JetWooBuilder For Elementor 2.1.3
CẬP NHẬT Education WordPress Theme | Education WP 5.1.9
CẬP NHẬT Shopkeeper – eCommerce WP Theme for WooCommerce 2.9.984
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 4.5.01
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.9.11
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.4.9
CẬP NHẬT Ninja Forms PDF Form Submission 3.2.1
CẬP NHẬT UberMenu – WordPress Mega Menu Plugin 3.8.1
CẬP NHẬT Educavo – Education WordPress Theme 2.9.9
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 5.0.9
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 33.0
CẬP NHẬT Stripe for WooCommerce 7.1.0
CẬP NHẬT Wilcity – Directory Listing WordPress Theme 1.4.45
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 5.1.1
CẬP NHẬT Listivo – Classified Ads & Directory 2.2.7
CẬP NHẬT MitUp – Event & Conference WordPress Theme 1.2.8
CẬP NHẬT Cooper – Creative Responsive Personal Portfolio WordPress Theme 5.3
CẬP NHẬT Ewebot – Marketing SEO Digital Agency 2.8.8
CẬP NHẬT Listeo – Directory & Listings With Booking – WordPress Theme 1.9.11

Trả lời