Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 09 /12/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT JetMenu For Elementor 2.4.3
CẬP NHẬT MemberPress Courses 1.2.17
CẬP NHẬT Rank Math SEO Pro 3.0.51
CẬP NHẬT Blacksilver | Photography Theme for WordPress 9.1
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.77.4
CẬP NHẬT Consulting – Business Finance WordPress Theme 6.5.14
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.8.0
CẬP NHẬT WooCommerce Bookings 2.0.7
CẬP NHẬT AffiliateWP – WordPress Plugin 2.18.2
CẬP NHẬT Gravity Forms Stripe Addon 5.4.0
CẬP NHẬT Gravity Forms Survey Addon 3.9
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Conditional Logic Dates 1.2.14
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Conditional Pricing 1.4.10
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms eCommerce Fields 1.2.25
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.44
CẬP NHẬT WPMU DEV Ultimate Branding 3.4.14
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 2.0.26
CẬP NHẬT Advanced Flat Rate Shipping For WooCommerce Pro 4.7.7
CẬP NHẬT Gravity View WordPress Plugin 2.19.5
CẬP NHẬT Admin Columns Pro WordPress Plugin 6.4.1
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 37.5
CẬP NHẬT Enfold – Responsive Multi-Purpose Theme 5.6.9
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Vouchers 4.7.3
CẬP NHẬT Real 3D Flipbook 3.49
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts Premium 4.2.0
CẬP NHẬT YITH Auctions for WooCommerce Premium 3.21.0

Trả lời