Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 09 /10/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits 2.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce FedEx Shipping Method 3.8.5
CẬP NHẬT PowerPack for Beaver Builder 2.33.2
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.7.15
CẬP NHẬT Themify Builder Contact 3.0.5
CẬP NHẬT GeoDirectory Franchise Manager 2.3.3
CẬP NHẬT GeoDirectory Location Manager 2.3.8
CẬP NHẬT GeoDirectory Pricing Payment Manager 2.7.8
CẬP NHẬT AIT Citadela Directory 5.16.7
CẬP NHẬT Ultimate Membership Pro 12.01
CẬP NHẬT UserPro – Community and User Profile WordPress Plugin 5.1.4
CẬP NHẬT MarketKing – Ultimate Multi Vendor Marketplace Plugin for WooCommerce 1.7.80
CẬP NHẬT Thrive Ultimatum 3.23
CẬP NHẬT LearnDash LMS WordPress Plugin 4.9.1
CẬP NHẬT Ultimate Member Private Content Addon 2.1.1
CẬP NHẬT Ultimate Member Verified Users 2.1.8
CẬP NHẬT WP Job Manager Job Alerts Addon 2.1.0
CẬP NHẬT WPMU DEV Ultimate Branding 3.4.13
CẬP NHẬT Ultimate Member User Photos Addon 2.1.4
CẬP NHẬT Astra Premium Sites Plugin + Agency Demos 3.4.4
CẬP NHẬT Thrive Ovation 3.23
CẬP NHẬT Thrive Leads 3.23
CẬP NHẬT Thrive Quiz Builder 3.23
CẬP NHẬT Thrive Comments 2.23
CẬP NHẬT Thrive Optimize 2.23
CẬP NHẬT Thrive Architect 3.25
CẬP NHẬT Dokan Pro WordPress Plugin 3.9.0
CẬP NHẬT Grand Photography | Photography WordPress for Photography 7.4.7
CẬP NHẬT Real 3D Flipbook 3.41
CẬP NHẬT Newspaper WordPress Theme 12.6.1
THÊM MỚI CountryHolidays – WordPress Country Hotel and Bed 1.0
THÊM MỚI Redias – Creative Digital Agency WordPress Theme 1.0.0
THÊM MỚI Nikstore Creative Multipurpose WooCommerce Theme 1.3.1
THÊM MỚI SkyHaus – Single Property One Page Theme 1.2
CẬP NHẬT WooCommerce Conditional Content 2.2.1
CẬP NHẬT WooCommerce Currency Converter Widget 2.1.0
CẬP NHẬT WooCommerce Google Product Feed 10.11.0
CẬP NHẬT WooCommerce MSRP Pricing 3.4.22
CẬP NHẬT WooCommerce One Page Checkout 2.8.1
CẬP NHẬT WooCommerce Stamps.com API 1.9.7
CẬP NHẬT The Plus – Addon for Elementor Page Builder WordPress Plugin 5.2.17
CẬP NHẬT WP Rentals – Booking Accommodation WordPress Theme 3.11.0
CẬP NHẬT MyListing – Directory & Listing WordPress Theme 2.11
CẬP NHẬT Driveme – Driving School WordPress Theme 1.5.3.1
CẬP NHẬT WooCommerce Table Rate Shipping 3.1.6
CẬP NHẬT WooCommerce Returns and Warranty Requests 2.3.0
CẬP NHẬT WooCommerce Aweber Newsletter Subscription 4.0.0
CẬP NHẬT WooCommerce Coupon Campaigns 1.2.9
CẬP NHẬT KALLYAS – Creative eCommerce Multi-Purpose WordPress Theme 4.19.2
CẬP NHẬT WooCommerce Per Product Shipping 2.5.5
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Multiple Addresses 3.8.10
CẬP NHẬT Layered Popups 7.45
CẬP NHẬT Asset CleanUp Page Speed Booster PRO 1.2.4.4
CẬP NHẬT Leverage – Creative Agency & Portfolio WordPress Theme 2.2.5
CẬP NHẬT WooCommerce One Page Shopping 2.8.1
CẬP NHẬT Cool Timeline Pro – WordPress Timeline Plugin 4.5
CẬP NHẬT Edubin – Education WordPress Theme 8.14.22
CẬP NHẬT Workreap – Freelance Marketplace WordPress Theme 2.7.1

Trả lời