Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 09/10/2020

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce 360 Image 1.1.18
CẬP NHẬT WooCommerce Advanced Notifications 1.2.28
CẬP NHẬT WooCommerce Force Sells 1.1.26
CẬP NHẬT WooCommerce Purchase Order Gateway 1.2.12
CẬP NHẬT WooCommerce Memberships 1.19.1
CẬP NHẬT WooCommerce Min/Max Quantities 2.4.20
CẬP NHẬT WooCommerce Quick View 1.2.12
CẬP NHẬT WooCommerce Table Rate Shipping 3.0.30
CẬP NHẬT WooCommerce Returns and Warranty Requests 1.9.19
CẬP NHẬT WooCommerce Composite Products 7.1.1
CẬP NHẬT WooCommerce Drip 1.2.23
CẬP NHẬT WooCommerce SnapScan Gateway 1.1.11
CẬP NHẬT WooCommerce Product Finder 1.2.16
CẬP NHẬT WooCommerce Review for Discount 1.6.19
CẬP NHẬT WooCommerce Sale Flash Pro 1.2.19
CẬP NHẬT WooCommerce Sales Report Email 1.1.16
CẬP NHẬT WooCommerce Flat Rate Box Shipping 2.0.16
CẬP NHẬT WooCommerce Per Product Shipping 2.3.12
CẬP NHẬT WooCommerce Stamps.com API 1.3.21
CẬP NHẬT WooCommerce Anti-Fraud 3.0
CẬP NHẬT JetElements For Elementor 2.4.0
CẬP NHẬT JetTabs For Elementor 2.1.8
CẬP NHẬT JetMenu For Elementor 2.0.6
CẬP NHẬT Woo Import Export 5.3.1
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Waiting List Premium 1.8.1
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Questions and Answers Premium 1.3.11
CẬP NHẬT YITH WooCommerce PDF Invoice and Shipping List Premium 2.0.18
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Order Tracking Premium 1.6.8
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Multi-Step Checkout Premium 2.0.4
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts Premium 1.7.0
CẬP NHẬT YITH Easy Login & Register Popup For WooCommerce 1.6.1
CẬP NHẬT YITH Point of Sale for WooCommerce 1.0.7
CẬP NHẬT FooEvents for WooCommerce 1.11.53
CẬP NHẬT ez Form Calculator Premium 2.14.0.2
CẬP NHẬT WooCommerce Google Product Feed 9.1.2
CẬP NHẬT WooCommerce Bookings 1.15.29
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.9.8
CẬP NHẬT WooCommerce Floating Cart 1.7.4
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.9.8.22
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Stripe Premium 2.0.13
CẬP NHẬT Gon | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 2.1.3
CẬP NHẬT WP Media Folder – Media Library with Folders 5.31
CẬP NHẬT Vinkmag – Multi-concept Creative Newspaper News Magazine WordPress Theme 3.0
CẬP NHẬT Shopkeeper – eCommerce WP Theme for WooCommerce 2.9.33
CẬP NHẬT Nokri – Job Board WordPress Theme 1.3.6
CẬP NHẬT Liviza – Immigration Consulting WordPress Theme 2.4
CẬP NHẬT Marketo – eCommerce & Multivendor Marketplace Woocommerce WordPress Theme 2.8
CẬP NHẬT Jevelin | Multi-Purpose Responsive WordPress AMP Theme 4.8.3
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro WooCommerce Addon 3.2.5
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro User Import Addon 1.1.4
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro Advanced Custom Fields Addon 3.2.9
CẬP NHẬT Gravity Forms Stripe Addon 3.8.3
CẬP NHẬT MemberPress Corporate Accounts 1.5.14
CẬP NHẬT GeoDirectory Pricing Payment Manager 2.6.0.0
CẬP NHẬT GeoDirectory Location Manager 2.1.0.0
CẬP NHẬT GeoDirectory Franchise Manager 2.1.0.0
CẬP NHẬT GeoDirectory Events 2.1.0.0
CẬP NHẬT GeoDirectory Custom Post Types 2.1.0.0
CẬP NHẬT GeoDirectory Claim Listings 2.1.0.0
CẬP NHẬT GeoDirectory BuddyPress Integration 2.1.0.0
CẬP NHẬT Splash Sport-WordPress Sports Theme for Basketball,Football,Soccer&Baseball Clubs 4.2.1
CẬP NHẬT ARPrice – Responsive WordPress Pricing Table Plugin 3.7.1
CẬP NHẬT Masterstudy Education – LMS WordPress Theme 4.0.1

Trả lời

Gửi tặng bạn Theme Avada
Theme bán chạy nhất trên themeforest

[Phiên bản mới nhất trong tháng 10/2020]
Duy nhất trong tháng 10 này! Bạn sẽ có cơ hội sở hữu Theme Avada miễn phí.
Tải về ngay
Nhập email thường dùng của bạn, sau đó nhấn "Tải về ngay"
Chúng tôi sẽ xác nhận email chính xác và gửi link tải qua email cho bạn!
close-link
Gói hàng tháng 360,000đ 200,000đ
Gói hàng năm 1,600,000đ 1,200,000đ
Tham gia ngay!
close-image

Tặng bạn Theme Avada

Chỉ trong tháng 10 này: Nhận Theme Avada miễn phí
Theme đa năng bán chạy nhất trên themeforest!
Tải về ngay
close-link