Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 09 /03/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Subscription Downloads 1.4.0
CẬP NHẬT reCaptcha for WooCommerce 2.42
CẬP NHẬT WooCommerce Composite Products 8.7.3
CẬP NHẬT Soliloquy Featured Content Addon 2.4.6
CẬP NHẬT WooCommerce Google Product Feed 10.9.0
CẬP NHẬT WooCommerce Gravity Forms Product Add-ons 3.4.2
CẬP NHẬT WooCommerce MSRP Pricing 3.4.15
CẬP NHẬT WPMU DEV Forminator Pro 1.23.1
CẬP NHẬT WooCommerce Points and Rewards 1.7.28
CẬP NHẬT Rey – Fashion & Clothing, Furniture 2.5.1
CẬP NHẬT Pinkmart – AJAX theme for WooCommerce 3.7.5
CẬP NHẬT Admin Columns Pro WordPress Plugin 6.1.2
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.2.7
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 4.1.3
CẬP NHẬT WooFunnels Order Bumps 1.16.0
CẬP NHẬT Creote – Corporate & Consulting Business WordPress Theme 2.4
CẬP NHẬT WooFunnels Aero Checkout for WooCommerce 3.7.0
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 2.2.8
CẬP NHẬT WooCommerce Coupon Referral Program 1.6.7
CẬP NHẬT Elegant Themes Extra WordPress Theme 4.20.1
CẬP NHẬT Elegant Themes The Divi Builder 4.20.1
CẬP NHẬT DHVC Form 2.3.10
CẬP NHẬT Real Estate 7 – Real Estate WordPress Theme 3.3.5
CẬP NHẬT Elite Video Player 6.8.3
CẬP NHẬT Hope | Non-Profit, Charity & Donations WordPress Theme + RTL 2.2.6
CẬP NHẬT JetSmartFilters For Elementor 3.1.0
CẬP NHẬT BeautySpot – WordPress Theme for Beauty Salons 3.5.8
CẬP NHẬT Gloria – Multiple Concepts Blog Magazine WordPress Theme 2.9.1
CẬP NHẬT PrivateContent – Multilevel Content Plugin 8.5.0
CẬP NHẬT PrivateContent – Mail Actions Add-on 2.1.0
CẬP NHẬT PrivateContent – User Data Add-on 3.4.0
CẬP NHẬT Store Locator (Google Maps) For WordPress 4.8.25
CẬP NHẬT Foton – Software and App Landing Page Theme 2.5
CẬP NHẬT Restrict Content Pro 3.5.27
CẬP NHẬT Brizy Pro 2.4.15
CẬP NHẬT OceanWP Elementor Widgets 2.3.4
CẬP NHẬT MemberPress ConvertKit 1.2.3
CẬP NHẬT MemberPress Developer Tools 1.2.16
CẬP NHẬT MemberPress MailChimp 1.2.5
CẬP NHẬT MemberPress WordPress Plugin 1.10.5
CẬP NHẬT Beaver Builder Theme 1.7.13
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.7.2.1
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Submissions 2.0.2
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Map View 2.0.2
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.44
CẬP NHẬT Gravity Forms User Registration Addon 5.1
CẬP NHẬT Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme 6.8.1
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Dates 1.1.21
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.19
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.12.6.1
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 5.1.5
CẬP NHẬT ListingPro – WordPress Directory Theme 2.7.4
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.38
CẬP NHẬT NEX-Forms – The Ultimate WordPress Form Builder 8.3.1
CẬP NHẬT HomeID – Real Estate WordPress Theme 1.6.1
CẬP NHẬT Quform – WordPress Form Builder 2.17.0
CẬP NHẬT Cool Timeline Pro – WordPress Timeline Plugin 4.3
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 5.1.3
CẬP NHẬT Amelia – Enterprise-Level Appointment Booking WordPress Plugin 6.2
CẬP NHẬT WooSwatches – Woocommerce Color or Image Variation Swatches 3.6.6
CẬP NHẬT The Events Calendar PRO WordPress Plugin 6.0.9.2

Trả lời