Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 08 /11/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT UserPro – Community and User Profile WordPress Plugin 5.1.5
CẬP NHẬT Themify Builder WooCommerce 3.0.3
CẬP NHẬT WP Cost Estimation & Payment Forms Builder 10.1.68
CẬP NHẬT Themify WooCommerce Shopdock 1.2.3
CẬP NHẬT Themify Builder Mosaic 3.0.5
CẬP NHẬT AIT Citadela Directory 5.17.1
CẬP NHẬT Formidable Forms – User Registration 2.11
CẬP NHẬT Formidable Forms – Geolocation 1.1.1
CẬP NHẬT Formidable Forms – Datepicker Options 2.0.2
CẬP NHẬT Aiomatic – Automatic AI Content Writer 1.6.8
CẬP NHẬT Live Chat Unlimited 3.7.1
CẬP NHẬT gAppointments – Appointment booking addon for Gravity Forms 1.14
THÊM MỚI Technix – Technology & IT Solutions WordPress Theme 1.0.3
THÊM MỚI DetailX – Car Detailing, Shop & Repair WordPress Theme 1.0.0
THÊM MỚI Zibber – Consulting Business WordPress Theme + RTL 1.2.1
CẬP NHẬT WPMU DEV WP Smush Pro 3.15.0
CẬP NHẬT WooCommerce Product Table Barn2 3.1.2
CẬP NHẬT WooCommerce Private Store Barn2 1.7.4
CẬP NHẬT GravityView – Inline Edit 2.0.3
CẬP NHẬT GravityView – Maps 3.0.3
CẬP NHẬT WooCommerce Quick View Pro By Barn2 1.7.7
CẬP NHẬT Solion – IT Solutions & Services WordPress 1.1.8
CẬP NHẬT Helas – Multipurpose WooCommerce Theme 1.4.0
CẬP NHẬT Geeks – Online Learning Marketplace WordPress Theme 1.2.17
CẬP NHẬT UpdraftPlus Premium – WordPress Backup Plugin 2.23.11.26
CẬP NHẬT GeoDirectory List Manager 2.3.1
CẬP NHẬT BetterDocs Pro 3.0.0
CẬP NHẬT Brizy Pro 2.4.27
CẬP NHẬT FooEvents for WooCommerce 1.18.46
CẬP NHẬT BeTheme – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 27.2.9.3
CẬP NHẬT Listivo – Classified Ads & Directory 2.3.36
CẬP NHẬT XStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme 9.2.3
CẬP NHẬT WP Media Folder – Media Library with Folders 5.7.1
CẬP NHẬT FOX – Currency Switcher Professional for WooCommerce 2.4.1.5
CẬP NHẬT WeePie Cookie Allow 3.4.6
CẬP NHẬT Smart Manager Pro 8.21.0
CẬP NHẬT WooCommerce Square for WooCommerce 4.3.1
CẬP NHẬT The Events Calendar Event Tickets Plus 5.7.7
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.15.4
CẬP NHẬT WPMU DEV Forminator Pro 1.28.0
CẬP NHẬT WPMU DEV Hummingbird Pro 3.6.1
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.21.16
CẬP NHẬT Amelia – Enterprise-Level Appointment Booking WordPress Plugin 7.0
CẬP NHẬT Permalink Manager Pro 2.4.1.6
CẬP NHẬT Lisfinity – Classified Ads WordPress Theme 1.3.8
CẬP NHẬT The Plus – Addon for Elementor Page Builder WordPress Plugin 5.2.19
CẬP NHẬT Piotnet Addons For Elementor Pro 7.1.14
CẬP NHẬT Wordfence Security Premium 7.10.7
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 6.5.4
CẬP NHẬT Xotric – Creative Agency WordPress Theme + RTL 1.2
CẬP NHẬT Elegant Themes The Divi Builder 4.23.1
CẬP NHẬT Vehica – Car Dealer & Automotive Listing 1.0.86
CẬP NHẬT Gravity Forms Stripe Addon 5.2.2
CẬP NHẬT Classima – Classified Ads WordPress Theme 2.4.0
CẬP NHẬT Media Grid – WordPress Responsive Portfolio 7.6.0
CẬP NHẬT JetElements For Elementor 2.6.14
CẬP NHẬT Profile Builder Pro – WordPress Plugin 3.9.8
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 3.2.7
CẬP NHẬT Essential Addons for Elementor – Pro 5.8.2
CẬP NHẬT Elegant Themes Extra WordPress Theme 4.23.1
CẬP NHẬT Restrict Content Pro 3.5.39
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.9.79

Trả lời