Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 08/11/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Classiads – Classified Ads WordPress Theme 6.0.5
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Color Picker 1.1.36
CẬP NHẬT Ultimate Membership Pro 10.11
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 69.9
CẬP NHẬT FooEvents for WooCommerce 1.17.0
CẬP NHẬT Oxygen – WooCommerce WordPress Theme 5.17
CẬP NHẬT WordPress Multilingual CMS WordPress Plugin 4.5.13
CẬP NHẬT BetterDocs Pro 2.2.1
CẬP NHẬT Hreflang Manager 1.25
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits – Partial Payments 4.1.4
CẬP NHẬT WooCommerce Social Login – WordPress Plugin 2.4.0
CẬP NHẬT MyListing – Directory & Listing WordPress Theme 2.9.9
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.1.5
CẬP NHẬT WP Cost Estimation & Payment Forms Builder 10.1.51
CẬP NHẬT WooLentor Pro – WooCommerce Page Builder Elementor Addon 2.0.6
CẬP NHẬT Asset CleanUp Page Speed Booster PRO 1.2.2.5
CẬP NHẬT Native – Stylish Multi-Purpose Creative WP Theme 1.6.3
CẬP NHẬT Affiliate Egg – Niche Affiliate Marketing WordPress Plugin 10.7.0
CẬP NHẬT Savoy – Minimalist AJAX WooCommerce Theme 2.7.5
CẬP NHẬT Pin = Pinterest Style / Personal Masonry Blog / Front-end Submission 6.3
CẬP NHẬT Ewebot – Marketing SEO Digital Agency 2.7.9
CẬP NHẬT Jevelin | Multi-Purpose Responsive WordPress AMP Theme 5.4
CẬP NHẬT JobCareer | Job Board Responsive WordPress Theme 4.5.0

Trả lời