Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 08/07/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 5.5.17
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.18.9
CẬP NHẬT WooCommerce Store Credit 4.2.0
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.56.1
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 6.4.0
CẬP NHẬT The Events Calendar Community Events 4.9.2
CẬP NHẬT The Events Calendar Community Tickets 4.7.12
CẬP NHẬT FacetWP – Advanced Filtering for WordPress 4.0.4
CẬP NHẬT Saasland – MultiPurpose WordPress Theme for Startup 3.5.1
CẬP NHẬT Electro Electronics Store WooCommerce Theme 3.3.1
CẬP NHẬT WPMU DEV Defender Pro 3.1.1
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.18
CẬP NHẬT PowerPack Elements for Elementor 2.9.4
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms eCommerce Fields 1.2.11
CẬP NHẬT Gravity Perks Limit Choices Plugin 1.7.7
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Submissions 1.1.2
CẬP NHẬT Classima – Classified Ads WordPress Theme 2.1.9
CẬP NHẬT WP Media Folder – Media Library with Folders 5.4.5
CẬP NHẬT Pixwell – Modern Magazine 10.2
CẬP NHẬT WP Courseware – WordPress LMS Plugin 4.9.2
CẬP NHẬT JobSearch WP Job Board WordPress Plugin 2.1.1
CẬP NHẬT Classiera – Classified Ads WordPress Theme 4.0.22
CẬP NHẬT WooCommerce Product CSV Import Suite 1.10.49
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Elementor 1.36.8
CẬP NHẬT WooCommerce Product Finder 1.2.24
CẬP NHẬT Product Vendors for WooCommerce 2.1.62
CẬP NHẬT WooCommerce Sales Report Email 1.1.26
CẬP NHẬT Ultimate Membership Pro 10.9
CẬP NHẬT WooCommerce Xero 1.7.43
CẬP NHẬT The Events Calendar Event Tickets Plus 5.5.2
CẬP NHẬT SearchWP Live Ajax Search 1.7.2
CẬP NHẬT WPMU DEV Snapshot Pro 4.9.0
CẬP NHẬT WooCommerce Bookings 1.15.58
CẬP NHẬT WooCommerce Box Office 1.1.38
CẬP NHẬT WooCommerce Brands 1.6.34
CẬP NHẬT JetBooking For Elementor 2.5.0
CẬP NHẬT WooCommerce Coupon Campaigns 1.1.24
CẬP NHẬT WooCommerce Drip 1.2.31
CẬP NHẬT GeoDirectory Advanced Search Filters 2.2.5
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.6.4
CẬP NHẬT AffiliateWP – Affiliate Forms For Ninja Forms 1.2.1
CẬP NHẬT GeoDirectory Location Manager 2.2.4
CẬP NHẬT WooCommerce Give Products 1.1.19
CẬP NHẬT GeoDirectory Marker Cluster 2.2.1
CẬP NHẬT GeoDirectory Pricing Payment Manager 2.6.5
CẬP NHẬT Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme 6.4.0
CẬP NHẬT WooCommerce Wallet 2.10
CẬP NHẬT WooCommerce Points and Rewards 1.7.10
CẬP NHẬT UpdraftPlus Premium – WordPress Backup Plugin 2.22.14.25
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 31.5
CẬP NHẬT TheGem – Creative Multi-Purpose High-Performance WordPress Theme 5.5.0
CẬP NHẬT GeoDirectory Review Rating Manager 2.2.1
CẬP NHẬT GeoDirectory Events 2.2.5
CẬP NHẬT Super Forms – Drag & Drop Form Builder 6.3.308

Trả lời