Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 08/02/2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 71.5
CẬP NHẬT WP Staging Pro 4.6.0
CẬP NHẬT EGovt – City Government WordPress Theme 1.2.8
CẬP NHẬT Soledad – Multi-Concept Blog/Magazine/News AMP WordPress Theme 8.3.1
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 5.0.8
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.64.1
CẬP NHẬT Ireca – Car Rental Boat, Bike, Vehicle, Calendar WordPress Theme 1.5.7
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.4.8
CẬP NHẬT SUMO Reward Points 28.8
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for Amazon by WP Lab 2.5.1
THÊM MỚI Scientia | Public Library & Book Store Education WordPress Theme 1.0.5
THÊM MỚI Maxbizz – Consulting & Financial Elementor WordPress Theme 1.2.2
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 5.1.0
CẬP NHẬT Thrive Theme Builder 3.15.1
CẬP NHẬT EventOn Event Countdown 1.1
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 4.0.9
CẬP NHẬT reCaptcha for WooCommerce 2.40
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.53
CẬP NHẬT WordPress Multilingual Gravity Forms Multilingual Add-On 1.7.0
CẬP NHẬT WooCommerce Cart Reports 1.3.1
CẬP NHẬT WordPress Multilingual Contact Form 7 Addon 1.2.0
CẬP NHẬT WP-Optimize Premium 3.2.12
CẬP NHẬT Sensei with WooCommerce Paid Courses 4.11.1.1.11.1
CẬP NHẬT Gravity Forms Agile CRM Addon 1.4.1
CẬP NHẬT Gravity Forms CleverReach Addon 1.7.1
CẬP NHẬT EventOn RSVP Events 2.9
CẬP NHẬT AffiliateWP – Order Details For Affiliates 1.3
CẬP NHẬT Gravity Forms Emma Addon 1.5.2
CẬP NHẬT WooCommerce Help Scout 3.8.0
CẬP NHẬT Gravity Forms IContact Addon 1.5.1
CẬP NHẬT Gravity Forms Mad Mimi Addon 1.4.1
CẬP NHẬT AffiliateWP – Store Credit 2.5
CẬP NHẬT Beaver Builder Themer 1.4.5
CẬP NHẬT Gravity Forms Trello Addon 2.0.1
CẬP NHẬT Profile Builder Pro – WordPress Plugin 3.8.7
CẬP NHẬT Essential Addons for Elementor – Pro 5.4.5
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 32.9
CẬP NHẬT Razzi – Multipurpose WooCommerce WordPress Theme 1.8.6
CẬP NHẬT Essential Grid WordPress Plugin 3.0.17.1
CẬP NHẬT The Next Mag – Ultimate Magazine WordPress Theme 5.9.6
CẬP NHẬT Medizco – Medical Health Dental Care Clinic WordPress Theme 3.0
CẬP NHẬT Asset CleanUp Page Speed Booster PRO 1.2.3
CẬP NHẬT Sensei LMS WordPress Plugin 4.11.1.1.11.1
CẬP NHẬT Vault – Multi-Purpose Elementor WordPress Theme 1.1.3
CẬP NHẬT Affirm – Marketing & Digital Agency WordPress Theme 2.0.3
CẬP NHẬT MinervaKB Knowledge Base for WordPress with Analytics 2.0.9

Trả lời