Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 07 /05/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT BeTheme – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 26.8.4
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.7.5
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 5.7.3
CẬP NHẬT Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.7.0.2
CẬP NHẬT Liviza – Immigration Consulting WordPress Theme 3.2
CẬP NHẬT Roneous – Creative Multi-Purpose WordPress Theme 1.9.8
CẬP NHẬT Calendarista Premium Edition – WordPress appointment booking System 15.2.5
CẬP NHẬT Ultimate Membership Pro 11.6
CẬP NHẬT Real 3D Flipbook 3.37
CẬP NHẬT GravityView – Gravity Forms Import Entries 2.4.7
CẬP NHẬT Garden HUB – Lawn & Landscaping WordPress Theme 1.3.6
CẬP NHẬT WooCommerce Coupon Campaigns 1.2.3
CẬP NHẬT Themify Portfolio Post 1.2.5
CẬP NHẬT reCaptcha for WooCommerce 2.45
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 6.3
CẬP NHẬT Advanced Custom Fields Multilingual 2.0.5
CẬP NHẬT iThemes Security Pro 7.3.4
CẬP NHẬT Gravity View WordPress Plugin 2.17.7
CẬP NHẬT AffiliateWP – Affiliate Product Rates 1.2.1
CẬP NHẬT AffiliateWP – WordPress Plugin 2.13.3
CẬP NHẬT WooCommerce MSRP Pricing 3.4.17
CẬP NHẬT WooCommerce Google Product Feed 10.10.1
CẬP NHẬT WooCommerce Follow-Up Emails 4.9.39
CẬP NHẬT WooCommerce API Manager 2.6.14
CẬP NHẬT Sway – Multi-Purpose WordPress Theme 3.1
CẬP NHẬT Easy Social Share Buttons for WordPress 9.0
CẬP NHẬT Advanced Custom Fields (ACF) Pro 6.1.6
CẬP NHẬT WooCommerce Subscriptions 5.1.1
CẬP NHẬT WooCommerce Square for WooCommerce 3.8.0
CẬP NHẬT WooCommerce Gravity Forms Product Add-ons 3.4.4
CẬP NHẬT WordPress Admin Theme – WPShapere 7.0.1
CẬP NHẬT FileBird – WordPress Media Library Folders 5.3
CẬP NHẬT Aiomatic – Automatic AI Content Writer 1.4.0
CẬP NHẬT Anymag – Magazine Style WordPress Blog 2.8.2
CẬP NHẬT Impeka – Creative Multi-Purpose WordPress Theme 1.5.1
CẬP NHẬT Delaware – Consulting and Finance WordPress Theme 1.2.6
CẬP NHẬT Supro – Minimalist AJAX WooCommerce WordPress Theme 1.7.7
CẬP NHẬT Naix – Creative & High Performance Portfolio WordPress Theme 1.4.9
CẬP NHẬT The Events Calendar Community Events 4.10.7
CẬP NHẬT The Events Calendar Community Tickets 4.9.2
CẬP NHẬT The Events Calendar Event Tickets Plus 5.6.10
CẬP NHẬT Smart Manager Pro 8.3.0
CẬP NHẬT LearnDash LMS Course Grid Addon 2.0.8
CẬP NHẬT WP Job Manager Job Alerts Addon 1.6.0
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 7.9.0
CẬP NHẬT Pinterest for WooCommerce 2.4.7
CẬP NHẬT Affirm – Marketing & Digital Agency WordPress Theme 2.1.0
CẬP NHẬT Vault – Multi-Purpose Elementor WordPress Theme 1.2.0
CẬP NHẬT Leverage – Creative Agency & Portfolio WordPress Theme 2.2.2
CẬP NHẬT Nexgen – Consulting and Business WordPress Theme 1.1.1
CẬP NHẬT Oxygen 2.0 – The Visual Website Builder 4.6
CẬP NHẬT GymBase – Responsive Gym Fitness WordPress Theme 14.8
CẬP NHẬT Stripe for WooCommerce 7.4.0
CẬP NHẬT WoodMart – Responsive WooCommerce WordPress Theme 7.2.2
CẬP NHẬT PixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin 9.6.1
CẬP NHẬT Hreflang Manager 1.31

Trả lời