Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 07/05/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Ultimate Membership Pro 10.7
CẬP NHẬT Soflyy WP All Export Pro Premium 1.7.6
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro Premium 4.7.3-beta-1.5
CẬP NHẬT Roneous – Creative Multi-Purpose WordPress Theme 1.9.2
CẬP NHẬT WooThumbs for WooCommerce 4.14.0
CẬP NHẬT Store Locator (Google Maps) For WordPress 4.7.17
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 5.2.06
CẬP NHẬT Formidable Forms – User Registration 2.06
CẬP NHẬT MemberPress Courses 1.1.5
CẬP NHẬT Envira Gallery WordPress Plugin 1.9.4.5
CẬP NHẬT Restrict Content Pro 3.5.13
CẬP NHẬT Envira Gallery – Pagination Addon 1.7.12
CẬP NHẬT Brizy Pro 2.3.30
CẬP NHẬT Admin Columns Pro Advanced Custom Fields (ACF) 3.0.2
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Easy Passthrough 1.9.12
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.12
CẬP NHẬT PowerPack for Beaver Builder 2.23.1
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro WooCommerce Addon 3.3.1
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Conditional Pricing 1.3.10
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.0.14
CẬP NHẬT Instagram Feed Pro By Smash Balloon 6.0.6
CẬP NHẬT Thrive Theme Builder 3.7
CẬP NHẬT WPMU DEV Forminator Pro 1.15.14
CẬP NHẬT Pinterest Automatic Pin WordPress Plugin 4.15.0
CẬP NHẬT Thrive Ultimatum 3.7
CẬP NHẬT Thrive Comments 2.7
CẬP NHẬT Thrive Ovation 3.7
CẬP NHẬT Thrive Optimize 2.7
CẬP NHẬT Thrive Quiz Builder 3.7
CẬP NHẬT Bege – Responsive WooCommerce WordPress Theme 1.3.8
CẬP NHẬT Astra Pro Addon 3.6.8
CẬP NHẬT Thrive Leads 3.7
CẬP NHẬT MonsterInsights Pro Google Analytics Premium 8.5.1
CẬP NHẬT Real Estate 7 – Real Estate WordPress Theme 3.2.2
CẬP NHẬT Global Gallery – WordPress Responsive Gallery 8.1.11
CẬP NHẬT Thrive Architect 3.9
CẬP NHẬT GeoDirectory Advanced Search Filters 2.2.3
CẬP NHẬT GeoDirectory Location Manager 2.2.2
CẬP NHẬT GeoDirectory Pricing Payment Manager 2.6.4
CẬP NHẬT Custom Facebook Feed Pro By Smash Balloon 4.2.4
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.6.2
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.11.2
CẬP NHẬT Share-one-Drive | OneDrive plugin for WordPress 1.16.6
CẬP NHẬT Out-of-the-Box | Dropbox plugin for WordPress 1.21.6
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder 1.7.4.1
CẬP NHẬT GeoDirectory Events 2.2.3
CẬP NHẬT WooCommerce Product Bundles 6.15.3
CẬP NHẬT WooCommerce Distance Rate Shipping 1.0.36
CẬP NHẬT WooCommerce FedEx Shipping Method 3.4.43
CẬP NHẬT Wilcity – Directory Listing WordPress Theme 1.4.30
CẬP NHẬT WooCommerce Composite Products 8.4.2
CẬP NHẬT GreenMart – Organic & Food WooCommerce WordPress Theme 4.0.7
CẬP NHẬT WooCommerce Order Delivery 2.0.0
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Multiple Addresses 3.6.40
CẬP NHẬT WooCommerce Royal Mail 2.5.43
CẬP NHẬT WooCommerce Table Rate Shipping 3.0.38
CẬP NHẬT All in One Support Button + Callback Request. WhatsApp, Messenger, Telegram, LiveChat and more… 2.2.4
CẬP NHẬT Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.5.4
CẬP NHẬT Super Forms – Drag & Drop Form Builder 6.3.1
CẬP NHẬT Calendarista Premium Edition – WordPress appointment booking System 14.21
CẬP NHẬT EduMall – Professional LMS Education Center WordPress Theme 3.0.5
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.5.7
CẬP NHẬT WordPress Video SEO Premium 14.5
CẬP NHẬT MyListing – Directory & Listing WordPress Theme 2.9.0
CẬP NHẬT WooCommerce Wallet 2.9.9

Trả lời