Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 07 /03/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT All In One SEO PRO WordPress Plugin 4.3.2.1
CẬP NHẬT LearnDash LMS BBPress Integration 4.5.1.2
CẬP NHẬT Rey – Fashion & Clothing, Furniture 2.5.0
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 6.13.0
CẬP NHẬT TownPress – Municipality & Town Government WordPress Theme 3.84
CẬP NHẬT Coiffeur – Hair Salon WordPress Theme 6.6
CẬP NHẬT WP Schema Pro Plugin 2.7.6
CẬP NHẬT Wilcity – Directory Listing WordPress Theme 1.4.46
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro Premium 4.7.9-beta-2.2
CẬP NHẬT Download Monitor Advanced Access Manager 4.0.9
CẬP NHẬT Download Monitor Amazon S3 4.0.9
CẬP NHẬT Download Monitor CSV Exporter 4.0.6
CẬP NHẬT Download Monitor Email Lock 4.3.6
CẬP NHẬT Download Monitor Email Notification 4.1.10
CẬP NHẬT Download Monitor Google Drive 4.0.7
CẬP NHẬT Download Monitor Ninja Forms Lock 4.1.8
CẬP NHẬT FacetWP – Advanced Filtering for WordPress 4.1.6
CẬP NHẬT MarketKing – Ultimate Multi Vendor Marketplace Plugin for WooCommerce 1.5.30
CẬP NHẬT Edubin – Education WordPress Theme 8.14.0
CẬP NHẬT FooEvents for WooCommerce 1.18.6
CẬP NHẬT Ireca – Car Rental Boat, Bike, Vehicle, Calendar WordPress Theme 1.6.0
CẬP NHẬT Muzze – Museum Art Gallery Exhibition WordPress Theme 1.5.3
CẬP NHẬT EGovt – City Government WordPress Theme 1.2.9
CẬP NHẬT Classima – Classified Ads WordPress Theme 2.2.7
CẬP NHẬT Cerato – Multipurpose Elementor WooCommerce Theme 2.2.14

Trả lời