Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 07/02/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Revo – Multipurpose WooCommerce WordPress Theme 4.0.12
CẬP NHẬT Ajax Search Pro – Live WordPress Search & Filter Plugin 4.21.10
CẬP NHẬT Workreap – Freelance Marketplace WordPress Theme 2.3.9
CẬP NHẬT Page Builder Framework Premium Add-On 2.7.12
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.0.4
CẬP NHẬT WooCommerce Help Scout 3.2
CẬP NHẬT Cool Timeline Pro – WordPress Timeline Plugin 4.1.5
CẬP NHẬT WooCommerce Floating Cart 2.6.2
CẬP NHẬT Super Forms – Drag & Drop Form Builder 6.1.4
CẬP NHẬT JetBooking For Elementor 2.4.1
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Checkout Manager Premium 1.9.0
CẬP NHẬT Techmarket – Multi-demo & Electronics Store WooCommerce Theme 1.4.11
CẬP NHẬT JetCompareWishlist For Elementor 1.4.5
CẬP NHẬT Smart Notification WordPress Plugin 9.3.8
CẬP NHẬT Duplicator Pro 4.0.6.2
CẬP NHẬT League Table 2.15
CẬP NHẬT Digitech – Technology Theme for WooCommerce WordPress 1.1.6
CẬP NHẬT MyThemeShop Magazine WordPress Theme 1.2.9
CẬP NHẬT MyThemeShop eCommerce WordPress Theme 1.7.13
CẬP NHẬT MyThemeShop Magnus WordPress Theme 1.1.3
CẬP NHẬT Fancy Product Designer 4.7.5
CẬP NHẬT GravityView – Inline Edit 1.4.5
CẬP NHẬT Sensei LMS WordPress Plugin 4.0.1.2.6.3
CẬP NHẬT WooCommerce Lightspeed POS Integration 2.3.0

Trả lời