Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 07/01/2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Themify Builder Pro 3.0.6
CẬP NHẬT Themify Builder Contact 3.0.2
CẬP NHẬT WooCommerce Free Gift Coupons 3.4.1
CẬP NHẬT WooCommerce Google Product Feed 10.8.2
CẬP NHẬT WooCommerce MSRP Pricing 3.4.13
CẬP NHẬT Gravity View WordPress Plugin 2.16.5
CẬP NHẬT JetSmartFilters For Elementor 3.0.4
CẬP NHẬT GravityView – Gravity Forms Calendar 2.3.2
CẬP NHẬT GravityView – Entry Revisions 1.2.6
CẬP NHẬT GravityView – Gravity Forms Import Entries 2.4.5
CẬP NHẬT GravityView – Inline Edit 1.8.2
CẬP NHẬT GravityView – Math 2.3
CẬP NHẬT JetWooBuilder For Elementor 2.1.2
CẬP NHẬT FileBird – WordPress Media Library Folders 5.1.4
CẬP NHẬT Houzez – Real Estate WordPress Theme 2.7.3
CẬP NHẬT Educavo – Education WordPress Theme 2.9.8
CẬP NHẬT Kapee – Fashion Store WooCommerce Theme 1.5.4
CẬP NHẬT Noor | Multi-Purpose & Fully Customizable Creative AMP Theme 6.0.31
CẬP NHẬT ListingEasy Directory WordPress Theme 1.8.6
CẬP NHẬT Education WordPress Theme | Education WP 5.1.7
CẬP NHẬT WooCommerce Variation Swatches Pro 2.0.17
CẬP NHẬT GravityView – DIY Layout 2.4
CẬP NHẬT WooCommerce Multipurpose Responsive WordPress Theme – WizeStore 1.15.0
CẬP NHẬT Pixzlo – Creative Theme for Professionals 1.1.7
CẬP NHẬT Swape – App Showcase & App Store WordPress Theme 2.1
THÊM MỚI Superio – Job Board WordPress Theme 1.2.35
THÊM MỚI Impeka – Creative Multi-Purpose WordPress Theme 1.4.7
THÊM MỚI Sway – Multi-Purpose WordPress Theme 2.9
THÊM MỚI Bisy – Education WordPress Theme 2.7.0
THÊM MỚI CorpTrain | Corporate Training WordPress Theme 3.4.0
THÊM MỚI Qwery – Multi-Purpose Business WordPress & WooCommerce Theme 2.0.0
THÊM MỚI Docly – Documentation And Knowledge Base WordPress Theme with bbPress Helpdesk Forum 2.0.7
THÊM MỚI Arlo | Portfolio WordPress Theme 4.8

Trả lời