Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 06/12/2021

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Store Credit 3.9.3
CẬP NHẬT WooCommerce Variation Swatches and Photos 3.1.5
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.4.93
CẬP NHẬT WooCommerce Free Gift Coupons 3.3.2
CẬP NHẬT MyThemeShop Cyprus WordPress Theme 1.1.3
CẬP NHẬT WooCommerce Name Your Price 3.3.7
CẬP NHẬT WHMPress – WHMCS Client Area for WordPress 4.0
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.6.1
CẬP NHẬT Zephyr | Material Design Theme 8.4.0
CẬP NHẬT The Events Calendar PRO WordPress Plugin 5.11.0
CẬP NHẬT WooCommerce Floating Cart 2.5.6
CẬP NHẬT WHMpress – WHMCS WordPress Integration Plugin 5.8-revision-0
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.7.43
CẬP NHẬT Leverage – Creative Agency & Portfolio WordPress Theme 2.1.5
CẬP NHẬT Web 2.0 Directory plugin for WordPress 2.9.2
CẬP NHẬT Saasland – MultiPurpose WordPress Theme for Startup 3.3.9
CẬP NHẬT Shipping Details Plugin for WooCommerce 1.8.0.6
CẬP NHẬT Elements Kit – All In One Addons for Elementor Page Builder 2.4.0
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.7.1.1
CẬP NHẬT BoxShop – Responsive WooCommerce WordPress Theme 1.5.7
CẬP NHẬT WooCommerce Variations to Table – Grid 1.4.8
CẬP NHẬT Yoast WordPress SEO Premium 17.7

Trả lời