Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 06/11/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Per Product Shipping 2.4.0
CẬP NHẬT GravityView – Gravity Forms Import Entries 2.4.0.3
CẬP NHẬT WooCommerce Name Your Price 3.3.10
CẬP NHẬT WooCommerce MSRP Pricing 3.4.11
CẬP NHẬT Astra WordPress Theme 3.9.3
CẬP NHẬT WooCommerce Lightspeed POS Integration 2.10.0
CẬP NHẬT WPMU DEV Hummingbird Pro 3.3.6
CẬP NHẬT Wilcity – Directory Listing WordPress Theme 1.4.43
CẬP NHẬT Blacksilver | Photography Theme for WordPress 8.9.5
CẬP NHẬT Urna – All-in-one WooCommerce WordPress Theme 2.3.15
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 5.5.3
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 5.5.22
CẬP NHẬT WooCommerce Table Rate Shipping 3.1.0
CẬP NHẬT WooCommerce UPS Shipping Method 3.4.0
CẬP NHẬT WP Staging Pro 4.3.2
CẬP NHẬT Elegant Themes The Divi Builder 4.19.0
CẬP NHẬT Elegant Themes Extra WordPress Theme 4.19.0
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 3.0.6.1
CẬP NHẬT The Plus – Addon for Elementor Page Builder WordPress Plugin 5.1.3
CẬP NHẬT The Events Calendar PRO WordPress Plugin 6.0.2.1
CẬP NHẬT Gravity Forms HubSpot Addon 1.8
CẬP NHẬT WooCommerce Follow-Up Emails 4.9.32
CẬP NHẬT WooCommerce Order Barcodes 1.6.0
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Invoices 4.17.1
CẬP NHẬT  EventOn – WordPress Event Calendar Plugin 4.2.2
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 69.7
CẬP NHẬT Flatsome Multi Purpose Responsive WooCommerce Theme 3.16.2
CẬP NHẬT Consulting – Business Finance WordPress Theme 6.3.7
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.8.94
CẬP NHẬT MemberPress GetResponse 1.1.3
CẬP NHẬT FacetWP – Advanced Filtering for WordPress 4.1.1
CẬP NHẬT Oxygen 2.0 – The Visual Website Builder 4.1
CẬP NHẬT WP Courseware – WordPress LMS Plugin 4.9.7
CẬP NHẬT Besa – Elementor Marketplace WooCommerce Theme 2.2.8
CẬP NHẬT Education WordPress Theme | Education WP 5.1.3
CẬP NHẬT Sober – WooCommerce WordPress Theme 3.4.3
CẬP NHẬT Classiads – Classified Ads WordPress Theme 6.0.3
CẬP NHẬT Striking MultiFlex & Ecommerce Responsive WP Theme 2.2.0
CẬP NHẬT Store Locator (Google Maps) For WordPress 4.8.11
CẬP NHẬT Calendarista Premium Edition – WordPress appointment booking System 15.0.4
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Software Licensing 3.8.7
CẬP NHẬT Structure – Construction WordPress Theme 7.1.6
CẬP NHẬT WP Media Folder – Media Library with Folders 5.5.0
CẬP NHẬT Cena Store – Multipurpose WooCommerce WordPress Theme 2.11.7
CẬP NHẬT JobSearch WP Job Board WordPress Plugin 2.2.1
CẬP NHẬT Shopkeeper – eCommerce WP Theme for WooCommerce 2.9.98
CẬP NHẬT Careerfy – Job Board WordPress Theme 9.2.9
CẬP NHẬT Salient – Responsive Multi-Purpose Theme 15.0.6
CẬP NHẬT Gon | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 2.2.5
CẬP NHẬT GreenMart – Organic & Food WooCommerce WordPress Theme 4.0.13

Trả lời