Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 06 /10/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Australia Post Shipping Method 2.5.7
CẬP NHẬT WooCommerce Authorize.Net CIM 3.9.4
CẬP NHẬT WooCommerce Box Office 1.2.2
CẬP NHẬT WooCommerce Canada Post Shipping Method 2.8.3
CẬP NHẬT WooCommerce Checkout Field Editor 1.7.11
CẬP NHẬT WooCommerce Returns and Warranty Requests 2.2.7
CẬP NHẬT WooCommerce Royal Mail 3.0.0
CẬP NHẬT WooCommerce Table Rate Shipping 3.1.5
CẬP NHẬT AffiliateWP – WordPress Plugin 2.17.0
CẬP NHẬT Download Monitor CSV Exporter 4.0.11
CẬP NHẬT Download Monitor Ninja Forms Lock 4.1.13
CẬP NHẬT The Events Calendar PRO WordPress Plugin 6.2.2
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Copy Cat 1.4.68
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Multi-page Navigation 1.2.4
CẬP NHẬT Gravity Perks Unique ID Plugin 1.5
CẬP NHẬT WPMU DEV Hustle 4.8.2
CẬP NHẬT WPMU DEV Snapshot Pro 4.20.0
CẬP NHẬT WPMU DEV Forminator Pro 1.27.0
CẬP NHẬT WPMU DEV Hummingbird Pro 3.6.0
CẬP NHẬT SEOPress Pro 7.0.2
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 2.0.17
CẬP NHẬT JetSearch For Elementor 3.1.2.1
CẬP NHẬT Formidable Forms – Constant Contact 1.05
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.4.30
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Membership Premium 2.5.0
CẬP NHẬT TotalPoll Pro – Responsive WordPress Poll Plugin 4.9.8
CẬP NHẬT Booster Plus for WooCommerce 7.1.2
CẬP NHẬT WoodMart – Responsive WooCommerce WordPress Theme 7.3.2
CẬP NHẬT WPMU DEV Ultimate Branding 3.4.12
CẬP NHẬT Superio – Job Board WordPress Theme 1.3.4
CẬP NHẬT Vikinger – BuddyPress and GamiPress Social Community 1.9.9.9
CẬP NHẬT MaxCoach – Online Courses, Personal Coaching & Education WP Theme 2.7.8
CẬP NHẬT Ananke – One Page Parallax WordPress Theme 3.9.5
CẬP NHẬT Share-one-Drive | OneDrive plugin for WordPress 2.10.1
CẬP NHẬT Out-of-the-Box | Dropbox plugin for WordPress 2.10.1
CẬP NHẬT Use-your-Drive | Google Drive Plugin for WordPress 2.10.1
CẬP NHẬT Aiomatic – Automatic AI Content Writer 1.6.3
CẬP NHẬT BWL Advanced FAQ Manager 1.9.9
CẬP NHẬT Calendarista Premium Edition – WordPress appointment booking System 15.5.1
CẬP NHẬT Total – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 5.10
CẬP NHẬT MinimogWP – The High Converting eCommerce WordPress Theme 2.9.5
CẬP NHẬT Listivo – Classified Ads & Directory 2.3.31
CẬP NHẬT PrivateContent – Multilevel Content Plugin 8.8.2
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Review Reminder Premium 1.34.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Name Your Price Premium 1.27.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Minimum Maximum Quantity Premium 1.33.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Custom Order Status Premium 1.27.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Category Accordion Premium 2.1.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Badge Management Premium 2.21.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Ajax Product Filter Premium 4.26.0
CẬP NHẬT Rank Math SEO Pro 3.0.46
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Advanced Reviews Premium 1.31.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Product Add-Ons Premium 4.4.0
CẬP NHẬT YITH Stripe Connect for WooCommerce Premium 2.26.1
CẬP NHẬT PrivateContent – User Data Add-on 3.4.5
CẬP NHẬT PrivateContent – Premium Plans Add-on 2.2.0
CẬP NHẬT PrivateContent – Mail Actions Add-on 2.3.0
CẬP NHẬT WooCommerce Lead Time (By Barn2 Media) 2.0.17
CẬP NHẬT Foton – Software and App Landing Page Theme 2.5.2
CẬP NHẬT Classiera – Classified Ads WordPress Theme 4.0.28
CẬP NHẬT The Events Calendar Filter Bar 5.5.3
CẬP NHẬT WP Courseware – WordPress LMS Plugin 4.10.2
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 37.1
CẬP NHẬT Shopkeeper – eCommerce WP Theme for WooCommerce 3.3
CẬP NHẬT Essentials | Multipurpose WordPress Theme 3.1.4

Trả lời