Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 06 /09/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Thrive Comments 2.22.2
CẬP NHẬT Thrive Leads 3.22.2
CẬP NHẬT Thrive Quiz Builder 3.22.2
CẬP NHẬT Thrive Ovation 3.22.2
CẬP NHẬT Thrive Architect 3.24.2
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 7.5.1
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 36.6
CẬP NHẬT Thrive Ultimatum 3.22.3
CẬP NHẬT Smart Manager Pro 8.14.0
CẬP NHẬT Aiomatic – Automatic AI Content Writer 1.5.7
CẬP NHẬT Besa – Elementor Marketplace WooCommerce Theme 2.2.17
CẬP NHẬT Aora – Home & Lifestyle Elementor WooCommerce Theme 1.2.16
CẬP NHẬT Zota – Elementor Multi-Purpose WooCommerce Theme 1.2.12
CẬP NHẬT Puca – Optimized Mobile WooCommerce Theme 2.6.12
CẬP NHẬT Thrive Optimize 2.22.2
CẬP NHẬT FacetWP – Color 1.6.2
CẬP NHẬT Urna – All-in-one WooCommerce WordPress Theme 2.4.5
CẬP NHẬT WooCommerce API Manager 3.1.1
CẬP NHẬT WooCommerce GoCardless 2.5.8
CẬP NHẬT Gravity View WordPress Plugin 2.18.5
CẬP NHẬT ProjectHuddle – A WordPress plugin for website and design communication 4.6.3
CẬP NHẬT wpDiscuz – Widgets 7.2.2
CẬP NHẬT UpdraftPlus Premium – WordPress Backup Plugin 2.23.10.26
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.9.67
CẬP NHẬT WP Portfolio 1.11.7
CẬP NHẬT Happy Elementor Addons Pro 2.8.1
CẬP NHẬT NewsPlus – News and Magazine WordPress theme 4.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce Product Add-Ons 6.4.6
CẬP NHẬT Convert Pro 1.7.7
CẬP NHẬT Ultimate Member Private Messages Addon 2.3.5
CẬP NHẬT Ultimate Member User Reviews Addon 2.2.3
CẬP NHẬT Astra WordPress Theme 4.3.1
CẬP NHẬT EventOn Daily View 2.1
CẬP NHẬT EventOn Event Lists: Ext 1.0.1
CẬP NHẬT Layered Popups 7.43
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.11.1
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.4.10
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 2.4.10
CẬP NHẬT WooCommerce Wallet 3.0.2
CẬP NHẬT JNews – WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme 11.1.2
CẬP NHẬT WooCommerce Multiple Customer Addresses 23.4
CẬP NHẬT WooCommerce Delivery Slots 1.24.1
CẬP NHẬT The Plus – Addon for Elementor Page Builder WordPress Plugin 5.2.15
CẬP NHẬT WooThumbs for WooCommerce 5.4.1
CẬP NHẬT JetWooBuilder For Elementor 2.1.7
CẬP NHẬT WPMU DEV Snapshot Pro 4.19.1
CẬP NHẬT Asset CleanUp Page Speed Booster PRO 1.2.4.0
CẬP NHẬT WoodMart – Responsive WooCommerce WordPress Theme 7.3.0
CẬP NHẬT WhatsApp Chat WordPress 3.4.5
CẬP NHẬT Real Estate 7 – Real Estate WordPress Theme 3.4.1
CẬP NHẬT WooCommerce Social Login – WordPress Plugin 2.5.4
CẬP NHẬT Jobhunt – Job Board WordPress theme for WP Job Manager 2.0
CẬP NHẬT SUMO Reward Points 29.4.0

Trả lời