Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 06/08/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 5.4.3
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Multiple Addresses 3.7.0
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 5.9.0
CẬP NHẬT WooCommerce USPS Shipping Method 4.5.0
CẬP NHẬT FacetWP – Flyout 0.8
CẬP NHẬT Envira Gallery – Instagram Addon 1.5.7.2
CẬP NHẬT OceanWP Elementor Widgets 2.2.3
CẬP NHẬT OceanWP Popup Login 2.1.2
CẬP NHẬT AIT Citadela Directory 5.13.7
CẬP NHẬT Houzez – Real Estate WordPress Theme 2.6.2
CẬP NHẬT LearnPress – Instructor Commission 4.0.1
CẬP NHẬT LearnPress – Gradebook 4.0.4
CẬP NHẬT WooCommerce Canada Post Shipping Method 2.6.0
CẬP NHẬT Sensei with WooCommerce Paid Courses 4.6.0.1.5.0
CẬP NHẬT WooCommerce Drip 1.2.33
CẬP NHẬT WordPress LMS Theme for Online Courses 3.3.8
CẬP NHẬT WPMU DEV Defender Pro 3.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce Instagram 4.3.0
CẬP NHẬT WooCommerce Lightspeed POS Integration 2.6.0
CẬP NHẬT Custom Twitter Feeds Pro By Smash Balloon 2.0.1
CẬP NHẬT PixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin 9.2.1
CẬP NHẬT Slick Menu – Responsive WordPress Vertical Menu 1.4.8
CẬP NHẬT Ads Pro Plugin – Multi-Purpose WordPress Advertising Manager 4.57
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.6.4.5
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 5.5.18
CẬP NHẬT UserPro – Community and User Profile WordPress Plugin 5.0.1
CẬP NHẬT ChatBot for WordPress 12.2.0
CẬP NHẬT Travel Booking WordPress Theme 3.0.3
CẬP NHẬT WooCommerce Easy Checkout Field Editor 2.7.0
CẬP NHẬT ShoppyStore – Multipurpose Responsive WooCommerce WordPress Theme 3.7.9
CẬP NHẬT Live Chat Unlimited 3.4.3
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.2.5
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.8.67

Trả lời