Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 06/03/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooSwatches – Woocommerce Color or Image Variation Swatches 3.4.6
CẬP NHẬT MyThemeShop Interactive WordPress Theme 2.1.10
CẬP NHẬT MyThemeShop MyPortfolio WordPress Theme 1.3.10
CẬP NHẬT The Events Calendar Community Events 4.8.11.1
CẬP NHẬT Give – Fee Recovery 1.9.7
CẬP NHẬT PowerPack Elements for Elementor 2.7.10
CẬP NHẬT WooCommerce Nested Category Layout 1.17.3
CẬP NHẬT GravityView – Maps 1.7.5
CẬP NHẬT WPMU DEV Forminator Pro 1.15.12
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.8.4
CẬP NHẬT Mayosis – Digital Marketplace WordPress Theme 3.6.8
CẬP NHẬT PrivateContent – Multilevel Content Plugin 8.1.2
CẬP NHẬT PrivateContent – Mail Actions Add-on 1.9.5
CẬP NHẬT Astra WordPress Theme 3.7.9
CẬP NHẬT Marketo – eCommerce & Multivendor Marketplace Woocommerce WordPress Theme 4.6.2
CẬP NHẬT Trendy Travel – Tour, Travel & Travel Agency Theme 5.5
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 67.0
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 33.0
CẬP NHẬT WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications 2.6.2.2
CẬP NHẬT Advanced Ads Pro 2.16.0
CẬP NHẬT Super Forms – Drag & Drop Form Builder 6.2.201
CẬP NHẬT Global Gallery – WordPress Responsive Gallery 8.0.12
CẬP NHẬT ChatBot for WordPress 12.0.3
CẬP NHẬT Charity Hub – Nonprofit / Fundraising WordPress 2.6
CẬP NHẬT WooThumbs for WooCommerce 4.12.0
CẬP NHẬT Adventure Tours – WordPress Tour/Travel Theme 4.2.2
CẬP NHẬT Careerfy – Job Board WordPress Theme 8.4.0
CẬP NHẬT iBid – Multi Vendor Auctions WooCommerce Theme 3.5.1
CẬP NHẬT Image Map Pro for WordPress – Interactive Image Map Builder 5.5.0
CẬP NHẬT GreenMart – Organic & Food WooCommerce WordPress Theme 4.0.5

Trả lời