Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 06/02/2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT LearnDash LMS Notifications 1.6
CẬP NHẬT WooCommerce Waitlist 2.3.7
CẬP NHẬT SearchWP Metrics 1.4.3
CẬP NHẬT SearchWP Related Content 1.4.8
CẬP NHẬT SearchWP WordPress Plugin 4.2.9
CẬP NHẬT WooLentor Pro – WooCommerce Page Builder Elementor Addon 2.1.4
CẬP NHẬT SearchWP Live Ajax Search 1.7.4
CẬP NHẬT WooFunnels Aero Checkout for WooCommerce 3.6.2
CẬP NHẬT SearchWP WooCommerce Integration 1.3.11
CẬP NHẬT SearchWP WPML Integration 1.6.10
CẬP NHẬT WooCommerce Aramex 1.1.0
CẬP NHẬT UberMenu – WordPress Mega Menu Plugin 3.8
CẬP NHẬT Sensei with WooCommerce Paid Courses 4.11.0.1.11.0
CẬP NHẬT Gravity Forms Active Campaign Addon 2.0.1
CẬP NHẬT Gravity Forms User Registration Addon 5.0.1
CẬP NHẬT Gravity Forms Zapier Addon 4.2.1
CẬP NHẬT Gravity Forms Zoho CRM Addon 2.0.1
CẬP NHẬT WooCommerce Order Barcodes 1.6.3
CẬP NHẬT WooCommerce Dropshipping 4.7.0
CẬP NHẬT WooCommerce Per Product Shipping 2.4.1
CẬP NHẬT EmallShop – Responsive WooCommerce WordPress Theme 2.3.7
CẬP NHẬT Ninja Forms MailChimp 3.3.4
CẬP NHẬT WooCommerce Single Product Page Builder 5.3.3
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.9.10
CẬP NHẬT Gravity Forms Advanced Post Creation Addon 1.3.1
CẬP NHẬT Blessing | Funeral Home WordPress Theme 3.2.7
CẬP NHẬT Ella – Multipurpose Shopify Theme OS 2.0 6.4.2
CẬP NHẬT Sensei LMS WordPress Plugin 4.11.0.1.11.0
CẬP NHẬT Impeka – Creative Multi-Purpose WordPress Theme 1.4.9
CẬP NHẬT Kapee – Fashion Store WooCommerce Theme 1.5.5
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 71.3
CẬP NHẬT Themify Ultra Premium WordPress Theme 7.1.3
CẬP NHẬT X | The Theme 10.0.7
CẬP NHẬT Innovation: Multi-Concept News, Magazine & Blog Theme 6.0
CẬP NHẬT Aora – Home & Lifestyle Elementor WooCommerce Theme 1.2.9
CẬP NHẬT SearchWP Meta Box Integration 1.1.0
THÊM MỚI Drone Media | Aerial Photography & Videography WordPress Theme + Elementor 1.6.4
THÊM MỚI Ogami – Organic Store WordPress Theme 1.41
THÊM MỚI Listdo – Directory Listing WordPress Theme 1.0.22
THÊM MỚI Findus – Directory Listing WordPress Theme 1.1.43
THÊM MỚI Edumy – LMS Online Education Course WordPress Theme 1.2.15
THÊM MỚI CareerUp – Job Board WordPress Theme 2.3.30
THÊM MỚI Cash Bay – Banking and Payday Loans WordPress Theme

Trả lời