Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 05/07/2024

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WP-Optimize Premium 3.4.2
CẬP NHẬT SearchWP WordPress Plugin 4.3.16
CẬP NHẬT Workreap – Freelance Marketplace WordPress Theme 3.0.1
CẬP NHẬT Astra Premium Sites Plugin + Agency Demos 4.3.6
CẬP NHẬT EduMall – Professional LMS Education Center WordPress Theme 3.9.10
CẬP NHẬT Edubin – Education WordPress Theme 9.2.3
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 3.5.1
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 80.0
CẬP NHẬT Lumise Product Designer | WooCommerce WordPress 2.0.5
CẬP NHẬT Gravity Forms Styles Pro Add-on 3.1.4
CẬP NHẬT Anymag – Magazine Style WordPress Blog 2.9.5
CẬP NHẬT Amelia – Enterprise-Level Appointment Booking WordPress Plugin 7.6.2
CẬP NHẬT FacetWP – Elementor Integration 1.9.1
CẬP NHẬT WooCommerce Checkout Field Editor 1.7.15
CẬP NHẬT WooCommerce FedEx Shipping Method 3.9.7
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Multiple Addresses 4.0.6
CẬP NHẬT WooCommerce Table Rate Shipping 3.2.2
CẬP NHẬT WooCommerce UPS Shipping Method 3.7.0
CẬP NHẬT WooCommerce USPS Shipping Method 4.9.1
CẬP NHẬT WooCommerce Xero 1.8.7
CẬP NHẬT AIT Citadela Pro 5.9.2
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.113
CẬP NHẬT Essential Grid WordPress Plugin 3.1.3
CẬP NHẬT Elegant Themes The Divi Builder 4.26.0
CẬP NHẬT SearchWP Custom Results Order 1.3.8
CẬP NHẬT Elegant Themes Extra WordPress Theme 4.26.0
CẬP NHẬT NotificationX Pro 2.9.3
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder 1.8.9.5
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 6.0.28
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 3.0.9
CẬP NHẬT JetSmartFilters For Elementor 3.5.1
CẬP NHẬT WooCommerce Advanced Bulk Edit 5.4.2.3
CẬP NHẬT PowerPack Elements for Elementor 2.10.21
THÊM MỚI Kapa – Car Repair & Auto Services Elementor WordPress Theme 1.7.0
THÊM MỚI Ascen – Childcare & Kids Education WordPress Theme 1.0.0
THÊM MỚI Bari – Portfolio and SEO /Digital Agency WordPress Theme 2.2
THÊM MỚI Temple of God – Religion and Church WordPress Theme 1.0.7
THÊM MỚI CargoPress – Logistic, Warehouse & Transport WP 1.12.4
THÊM MỚI Ariana – Digital Agency WordPress Theme 1.6
THÊM MỚI Kolo – Startup Landing Page WordPress Theme 1.9
THÊM MỚI Finderland – Real Estate WordPress Theme 1.0.0
THÊM MỚI PrintBe – Printing Service & WooCommerce WP Theme 1.0.2
CẬP NHẬT UpdraftPlus Premium – WordPress Backup Plugin 2.24.4.26
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.99.0
CẬP NHẬT WooCommerce Composite Products 9.1.0
CẬP NHẬT WooCommerce Distance Rate Shipping 1.5.0
CẬP NHẬT WooCommerce Google Product Feed 11.0.10
CẬP NHẬT WooCommerce Mix and Match Products 2.7.3
CẬP NHẬT WooCommerce One Page Checkout 2.8.5
CẬP NHẬT WooCommerce Per Product Shipping 2.5.7
CẬP NHẬT WooCommerce Product Add-Ons 6.9.0
CẬP NHẬT WooCommerce Product Bundles 7.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce Shipment Tracking 2.5.0
CẬP NHẬT WooCommerce Stamps.com API 2.0.3
CẬP NHẬT AffiliateWP – WordPress Plugin 2.25.1
CẬP NHẬT OceanWP Ocean Extra 2.3.0
CẬP NHẬT TranslatePress Translation Plugin 2.8.1
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 4.6.0
CẬP NHẬT MainWP Staging 5.0.3
CẬP NHẬT GeoDirectory Advanced Search Filters 2.3.11
CẬP NHẬT MemberPress Developer Tools 1.2.19
CẬP NHẬT Essential Addons for Elementor – Pro 5.8.17
CẬP NHẬT Houzez – Real Estate WordPress Theme 3.2.4
CẬP NHẬT Swift Performance 2.3.7
CẬP NHẬT ThemeIsle Feedzy RSS Feeds Premium 2.4.7
CẬP NHẬT Elements Kit – All In One Addons for Elementor Page Builder 3.6.4
CẬP NHẬT Masterstudy Education – LMS WordPress Theme 4.8.63
CẬP NHẬT All in One WP Migration Unlimited Extension 2.59
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 39.7
CẬP NHẬT WooCommerce Social Login – WordPress Plugin 2.7.1
CẬP NHẬT WooCommerce Germanized Pro by Vendidero 4.0.0
CẬP NHẬT MemberPress Courses 1.3.4
CẬP NHẬT Consulting – Business Finance WordPress Theme 6.5.27
CẬP NHẬT MinimogWP – The High Converting eCommerce WordPress Theme 3.4.0
CẬP NHẬT WooCommerce Customers Manager 30.1
CẬP NHẬT WooCommerce One Page Shopping 2.8.5
THÊM MỚI Realar – Real Estate WordPress Theme 1.0.0
THÊM MỚI Dilla – Digital Marketing Agency & SEO WordPress Theme 1.0.0
THÊM MỚI Herittage – Hotel Booking WordPress Theme 1.0.4
THÊM MỚI Travel Tour – Travel Booking WordPress 5.1.7
THÊM MỚI Foogra – Restaurants Directory & Listings WordPress Theme 1.0.20

Trả lời