Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 05 /03/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Perfmatters WordPress Plugin 2.0.6
CẬP NHẬT WooCommerce Variation Swatches and Photos 3.1.7
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Color Picker 1.1.39
CẬP NHẬT WooCommerce Square for WooCommerce 3.6.1
CẬP NHẬT Give – Square Gateway 2.0.0
CẬP NHẬT WooCommerce Bulk Variation Forms 1.7.1
CẬP NHẬT WooCommerce Catalog Visibility Options 3.3.0
CẬP NHẬT WooCommerce Composite Products 8.7.2
CẬP NHẬT The Events Calendar PRO WordPress Plugin 6.0.9.1
CẬP NHẬT WooCommerce Conditional Content 2.2.0
CẬP NHẬT Give – Recurring Donations 2.3.0
CẬP NHẬT WooCommerce Gravity Forms Product Add-ons 3.4.1
CẬP NHẬT WooCommerce Instagram 4.3.4
CẬP NHẬT PowerPack Elements for Elementor 2.9.16
CẬP NHẬT WooCommerce Mix and Match Products 2.4.3
CẬP NHẬT WooCommerce Order Delivery 2.4.2
CẬP NHẬT WooCommerce Product Add-Ons 6.1.1
CẬP NHẬT Themify Ultra Premium WordPress Theme 7.1.6
CẬP NHẬT Martify – WooCommerce Marketplace WordPress Theme 2.1.4
CẬP NHẬT Cryptcio – Innovative WordPress Theme 1.6.7
CẬP NHẬT Nifty – Business Consulting 1.2.4
CẬP NHẬT AmyMovie – Movie and Cinema WordPress Theme 4.2.0
CẬP NHẬT Zeen | Next Generation Magazine WordPress Theme 4.3.0
CẬP NHẬT WPMU DEV Snapshot Pro 4.15.0
CẬP NHẬT Kapee – Fashion Store WooCommerce Theme 1.5.6
CẬP NHẬT Razzi – Multipurpose WooCommerce WordPress Theme 1.9.0
CẬP NHẬT The Team Pro – Team Showcase WordPress Plugin 1.11.1
CẬP NHẬT Calendarista Premium Edition – WordPress appointment booking System 15.0.9
CẬP NHẬT MaxCube | Moving & Self Storage Relocation Business WordPress Theme 1.1.7
CẬP NHẬT Kids Planet – A Multipurpose Children WordPress Theme for Kindergarten and Playgroup 2.2.9
CẬP NHẬT Advanced Custom Fields Multilingual 2.0.0-rc.1
CẬP NHẬT IvyPrep | Education & School WordPress Theme 1.5.1
CẬP NHẬT Cornerstone | The WordPress Page Builder 7.1.5
CẬP NHẬT TotalPoll Pro – Responsive WordPress Poll Plugin 4.8.8
CẬP NHẬT Thrive Theme Builder 3.16
CẬP NHẬT WooCommerce Weight Based Shipping 5.4.1
CẬP NHẬT MinimogWP – The High Converting eCommerce WordPress Theme 2.5.6
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Stripe Payment Gateway 2.9
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 5.1.2
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.9.18
CẬP NHẬT Fancy Product Designer 4.8.3
CẬP NHẬT EasyBook – Directory & Listing WordPress Theme 1.4.0
CẬP NHẬT Delaware – Consulting and Finance WordPress Theme 1.2.5
CẬP NHẬT Juliette – Elementor WooCommerce Theme 1.1.0
CẬP NHẬT Asset CleanUp Page Speed Booster PRO 1.2.3.1
CẬP NHẬT WooCommerce RedSys Gateway 20.2.1
CẬP NHẬT WooCommerce Amazon Fulfillment 4.1.4
CẬP NHẬT Listivo – Classified Ads & Directory 2.2.11
CẬP NHẬT eCademy – Education LMS & Online Coaching Courses WordPress Theme 5.9
CẬP NHẬT Oxygen 2.0 – The Visual Website Builder 4.5
CẬP NHẬT CityBook – Directory & Listing WordPress Theme 2.5.0
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 34.5
CẬP NHẬT Houzez – Real Estate WordPress Theme 2.8.3
CẬP NHẬT WP Timeline – Responsive Vertical and Horizontal timeline plugin 3.6.3
CẬP NHẬT DeBlocker – Anti AdBlock for WordPress 3.3.3
CẬP NHẬT Edubin – Education WordPress Theme 8.13.30

Trả lời