Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 05/03/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Formidable Forms – Quiz Maker 2.0
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 4.37.0
CẬP NHẬT MyThemeShop Authority WordPress Theme 1.2.11
CẬP NHẬT MyThemeShop Business WordPress Theme 1.1.12
CẬP NHẬT WooCommerce Subscription Downloads 1.1.32
CẬP NHẬT Happy Elementor Addons Pro 2.2.6
CẬP NHẬT Gravity Forms PayPal Commerce Platform Add-On 2.3.1
CẬP NHẬT Brizy Pro 2.3.25
CẬP NHẬT OceanWP Ocean Extra 1.9.4
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits 1.5.9
CẬP NHẬT WooCommerce FedEx Shipping Method 3.4.41
CẬP NHẬT OceanWP Full Screen 2.0.3
CẬP NHẬT MainWP Pro Reports 4.0.8
CẬP NHẬT WooCommerce Instagram 4.1.1
CẬP NHẬT UpdraftPlus Premium – WordPress Backup Plugin 2.22.8.25
CẬP NHẬT WooCommerce MSRP Pricing 3.4.4
CẬP NHẬT Shoptimizer – Fastest WooCommerce WordPress Themes 2.5.1
CẬP NHẬT Lisfinity – Classified Ads WordPress Theme 1.2.8
CẬP NHẬT Elements Kit – All In One Addons for Elementor Page Builder 2.6.3
CẬP NHẬT WooCommerce Dropshipping 3.9
CẬP NHẬT Astra Pro Addon 3.6.6
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 6.4.2
CẬP NHẬT Woo Import Export 5.9.20
CẬP NHẬT WooCommerce Lottery – WordPress Competitions and Lotteries 2.1.4
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits – Partial Payments 4.0.16
CẬP NHẬT Instagram Feed Pro By Smash Balloon 6.0.4
CẬP NHẬT gAppointments – Appointment booking addon for Gravity Forms 1.9.7
CẬP NHẬT Workreap – Freelance Marketplace WordPress Theme 2.4.4
CẬP NHẬT Saasland – MultiPurpose WordPress Theme for Startup 3.4.4
CẬP NHẬT WooCommerce Multi Currency – Currency Switcher 2.1.26
CẬP NHẬT Classima – Classified Ads WordPress Theme 2.1.2
CẬP NHẬT MonsterInsights Pro Google Analytics Premium 8.4.0
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 4.1.6
CẬP NHẬT Careerfy – Job Board WordPress Theme 8.3.0
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 5.5.11
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.10.9
CẬP NHẬT Smart Manager Pro 5.37.0
CẬP NHẬT WooCommerce Distance Rate Shipping 1.0.33
CẬP NHẬT TotalDesk – Helpdesk, Live Chat, Knowledge Base & Ticket System 1.7.23
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.4.0

Trả lời