Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 04 /11/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits 2.2.2
CẬP NHẬT Thrive Architect 3.26
CẬP NHẬT Thrive Comments 2.24
CẬP NHẬT Thrive Leads 3.24
CẬP NHẬT Thrive Ovation 3.24
CẬP NHẬT Thrive Quiz Builder 3.24
CẬP NHẬT Thrive Ultimatum 3.24
CẬP NHẬT Thrive Optimize 2.24
CẬP NHẬT Thrive Theme Builder 3.24
CẬP NHẬT WooFunnels Aero Checkout for WooCommerce 3.10.2
CẬP NHẬT Advanced Ads Pro 2.24.2
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Copy Cat 1.4.70
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Email Users 2.0.6
CẬP NHẬT Gravity Perks Media Library Plugin 1.2.28
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Easy Passthrough  1.9.28
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 2.4.20
CẬP NHẬT wpDiscuz – #1 WordPress Comment Plugin 7.6.12
CẬP NHẬT Real Estate 7 – Real Estate WordPress Theme 3.4.3
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Read Only 1.9.19
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 2.0.20
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.39
CẬP NHẬT WordPress Auto Spinner – Articles Rewriter 3.16.0
CẬP NHẬT Rank Math SEO Pro 3.0.48
CẬP NHẬT WordPress WhatsApp Support 2.4.3
CẬP NHẬT Blacksilver | Photography Theme for WordPress 9.0
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.21.15
CẬP NHẬT HBook – Hotel booking system – WordPress Plugin 2.0.18
CẬP NHẬT Astra Premium Sites Plugin + Agency Demos 3.4.5
CẬP NHẬT HomeID – Real Estate WordPress Theme 1.7.1
CẬP NHẬT Happy Elementor Addons Pro 2.9.1
CẬP NHẬT Gravity Forms HubSpot Addon 2.0.0
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 5.3.9
CẬP NHẬT AffiliateWP – WordPress Plugin 2.17.3
CẬP NHẬT Media Grid – Overlay Manager Add-on 2.1.0
CẬP NHẬT Oshine – Multipurpose Creative Theme 7.1.6
CẬP NHẬT Crux – A modern and lightweight WooCommerce theme 2.3.1
CẬP NHẬT Masterstudy Education – LMS WordPress Theme 4.8.21
CẬP NHẬT LearnDash LMS WordPress Plugin 4.10.0
CẬP NHẬT Cool Timeline Pro – WordPress Timeline Plugin 4.5.6
CẬP NHẬT FluentBooking The Ultimate WordPress Scheduling Plugin 1.1.2
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 4.3.5
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Collapsible Sections 1.2.12
CẬP NHẬT WooCommerce Coupon Referral Program 1.7.1
CẬP NHẬT The Events Calendar Community Tickets 4.9.4
CẬP NHẬT Stripe for WooCommerce 7.6.2
CẬP NHẬT Gravity View WordPress Plugin 2.19.4
CẬP NHẬT WP Media Folder – Media Library with Folders 5.7.0
CẬP NHẬT Zyra – Clean, Minimal WooCommerce Theme 1.5.0

Trả lời