Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 04 /08/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Print Invoices & Packing Lists 3.13.1
CẬP NHẬT Beaver Builder Themer 1.4.7.1
CẬP NHẬT Visual Composer by WPBakery 7.0
CẬP NHẬT Ultimate Member for WooCommerce 2.3.5
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro WooCommerce Addon 3.3.7
CẬP NHẬT Ultimate Member Groups Addon 2.4.0
CẬP NHẬT Fancy Product Designer 6.0.3
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.9.3
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.21.3
CẬP NHẬT BeTheme – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 27.1.5.1
CẬP NHẬT Thrive Quiz Builder 3.21.2
CẬP NHẬT Thrive Ultimatum 3.21.2
CẬP NHẬT Thrive Ovation 3.21.2
CẬP NHẬT Thrive Leads 3.21.2
CẬP NHẬT Thrive Architect 3.23.2
CẬP NHẬT Avas | Multi-Purpose WordPress Theme 6.3.31
CẬP NHẬT LatePoint – Appointment Booking & Reservation plugin for WordPress 4.9.5
CẬP NHẬT JobSearch WP Job Board WordPress Plugin 2.2.6
CẬP NHẬT HomeID – Real Estate WordPress Theme 1.6.7
CẬP NHẬT Apress – Responsive Multi-Purpose Theme 6.0.8
CẬP NHẬT Squaretype – Modern Blog WordPress Theme 3.0.8
CẬP NHẬT WooCommerce Social Login – WordPress Plugin 2.5.1
CẬP NHẬT GravityView – Maps 2.2.1
CẬP NHẬT FacetWP – Color 1.6.1
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 6.11.5
CẬP NHẬT Soledad – Multi-Concept Blog/Magazine/News AMP WordPress Theme 8.3.8
CẬP NHẬT FacetWP – Elementor Integration 1.8
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 5.3.0
CẬP NHẬT FacetWP – Map Facet 1.0.4
CẬP NHẬT FacetWP – Relevanssi Integration 0.8
CẬP NHẬT FacetWP – Advanced Filtering for WordPress 4.2.3
CẬP NHẬT Stripe for WooCommerce 7.4.2
CẬP NHẬT Events Schedule WP Plugin 2.5.3
CẬP NHẬT ThemeIsle Feedzy RSS Feeds Premium 2.2.5
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Beaver Builder 1.35.9
CẬP NHẬT Blacksilver | Photography Theme for WordPress 8.9.9
CẬP NHẬT Essential Addons for Elementor – Pro 5.5.2
CẬP NHẬT Hotel + Bed and Breakfast Booking Calendar Theme | Bellevue 4.2.2
CẬP NHẬT EduMall – Professional LMS Education Center WordPress Theme 3.4.8
CẬP NHẬT WooCommerce Per Product Shipping 2.5.1
CẬP NHẬT WooCommerce Sequential Order Numbers Pro 1.20.3
CẬP NHẬT WooCommerce Shipment Tracking 2.3.3
CẬP NHẬT WooCommerce Stamps.com API 1.9.4
CẬP NHẬT WooCommerce Waitlist 2.4.0
CẬP NHẬT WooCommerce Zapier 2.7.2
CẬP NHẬT Elegant Themes The Divi Builder 4.21.2
CẬP NHẬT Gravity Forms Stripe Addon 5.1.0
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Conditional Pricing 1.4.8
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Live Preview 1.6.8
CẬP NHẬT MainWP Favorites 4.0.12
CẬP NHẬT Elegant Themes Extra WordPress Theme 4.21.2
CẬP NHẬT JetElements For Elementor 2.6.12
CẬP NHẬT WooCommerce Dropshipping 4.9.8
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.10.8
CẬP NHẬT Thrive Theme Builder 3.21.2
CẬP NHẬT Soflyy WP All Export Pro Premium 1.8.4
CẬP NHẬT Anymag – Magazine Style WordPress Blog 2.8.6
CẬP NHẬT BWL Advanced FAQ Manager 1.9.2
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.9.63
CẬP NHẬT Smartic – Product Landing Page WooCommerce Theme 2.1.2

Trả lời