Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 04 /06/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce GoCardless 2.5.6
CẬP NHẬT WooCommerce Point of Sale (POS) 6.0.4
CẬP NHẬT Oxygen 2.0 – The Visual Website Builder 4.6.1
CẬP NHẬT MonsterInsights – Dimensions Addon 2.0.6
CẬP NHẬT MonsterInsights – EU Compliance Addon 2.2.6
CẬP NHẬT MonsterInsights – Performance Addon 1.7.3
CẬP NHẬT MonsterInsights – Google Optimize Addon 1.5.2
CẬP NHẬT MonsterInsights – Forms Tracking Addon 2.2.6
CẬP NHẬT MonsterInsights – Facebook Instant Articles Addon 1.2.2
CẬP NHẬT MonsterInsights – AMP Addon 1.6.2
CẬP NHẬT MonsterInsights – Ads Addon 1.8.1
CẬP NHẬT MonsterInsights – eCommerce Addon 8.3.11
CẬP NHẬT Blacksilver | Photography Theme for WordPress 8.9.7
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Tooltips 1.1.35
CẬP NHẬT WooCommerce Dropshipping 4.9.6
CẬP NHẬT WooCommerce Composite Products 8.8.1
CẬP NHẬT WooCommerce Authorize.Net CIM 3.9.2
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Simple Shipping 2.4.0
CẬP NHẬT Layered Popups 7.42
CẬP NHẬT Impeka – Creative Multi-Purpose WordPress Theme 1.5.3
CẬP NHẬT Beaver Builder Themer 1.4.6.1
CẬP NHẬT Essential Grid WordPress Plugin 3.0.18
CẬP NHẬT LearnDash LMS 2Checkout Integration 1.1.1.2
CẬP NHẬT GeoDirectory Pricing Payment Manager 2.7.3
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 3.1.6.1
CẬP NHẬT JetProductGallery For Elementor 2.1.12
CẬP NHẬT JetBooking For Elementor 2.7.1
CẬP NHẬT GeoDirectory WP All Import 2.2.2
CẬP NHẬT Brizy Pro 2.4.19
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Collapsible Sections 1.1.41
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Color Picker 1.1.46
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Image Choices 1.3.74
CẬP NHẬT Smart Manager Pro 8.7.0
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 2.0.1
CẬP NHẬT WooCommerce Conditional Shipping and Payments 1.15.1
CẬP NHẬT WooCommerce Product Add-Ons 6.3.2
CẬP NHẬT LearnDash LMS WordPress Plugin 4.6.0
CẬP NHẬT Calendarista Premium Edition – WordPress appointment booking System 15.3.0
CẬP NHẬT PowerPack for Beaver Builder 2.31.2
CẬP NHẬT Xtocky – WooCommerce Responsive Theme 2.4.1
CẬP NHẬT Vikinger – BuddyPress and GamiPress Social Community 1.9.9.4.5
CẬP NHẬT Creote – Corporate & Consulting Business WordPress Theme 2.5.1
CẬP NHẬT Analytify Pro Easy Digital Downloads Add-on 5.0.3
CẬP NHẬT CiyaShop – Multipurpose WooCommerce Theme 4.12.0
CẬP NHẬT Stripe for WooCommerce 7.4.1
CẬP NHẬT WooCommerce Product Bundles 6.19.0
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.10.3
CẬP NHẬT TotalPoll Pro – Responsive WordPress Poll Plugin 4.9.3
CẬP NHẬT Livemesh Addons for Elementor Premium 7.7
CẬP NHẬT wpDiscuz – #1 WordPress Comment Plugin 7.6.1
CẬP NHẬT MemberPress Corporate Accounts 1.5.32
CẬP NHẬT Utouch Startup – Multi-Purpose Business and Digital Technology WordPress Theme 3.3.4

Trả lời