Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 04/02/2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Sales Report Email 1.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce Subscriptions 4.8.1
CẬP NHẬT OceanWP Ocean Extra 2.1.2
CẬP NHẬT WooCommerce Germanized Pro by Vendidero 3.6.3
CẬP NHẬT FacetWP – Map Facet 1.0.2
CẬP NHẬT WooCommerce Bookings 1.15.75
CẬP NHẬT WooCommerce One Page Checkout 2.1.0
CẬP NHẬT Thrive Ultimatum 3.15.1
CẬP NHẬT Thrive Ovation 3.15
CẬP NHẬT Thrive Optimize 2.15
CẬP NHẬT Thrive Quiz Builder 3.15.1
CẬP NHẬT Thrive Comments 2.15
CẬP NHẬT Thrive Architect 3.17.1
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 5.6.6
CẬP NHẬT Thrive Theme Builder 3.15
CẬP NHẬT WPMU DEV Hustle 4.6.4
CẬP NHẬT Houzez – Real Estate WordPress Theme 2.7.3.1
CẬP NHẬT Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.6.2.2
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 5.0.7.1
CẬP NHẬT Scisco – Questions and Answers WordPress Theme 1.5
CẬP NHẬT Start It – Technology & Startup WordPress Theme 1.1.5
CẬP NHẬT Thrive Leads 3.15.1
THÊM MỚI Sixart – Digital Agency WordPress Theme 1.0.1
THÊM MỚI Nexgen – Consulting and Business WordPress Theme 1.1.0
THÊM MỚI Brixel Building Construction WordPress Theme 2.1.0
THÊM MỚI Printpress – Book P+B41233ublishing WordPress Theme 1.1.1
THÊM MỚI Juliette – Elementor WooCommerce Theme 1.0.9
THÊM MỚI Zircona – IT Solutions & Technology WordPress Theme 1.2.2
THÊM MỚI Eskimo – Minimal Personal WordPress Blog & Shop Theme 1.8.3
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.12.5.3
CẬP NHẬT AffiliateWP – WordPress Plugin 2.12.0
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.7.0
CẬP NHẬT All In One SEO PRO WordPress Plugin 4.3.0
CẬP NHẬT EventOn – WordPress Event Calendar Plugin 4.3.2
CẬP NHẬT Classima – Classified Ads WordPress Theme 2.2.5
CẬP NHẬT MinimogWP – The High Converting eCommerce WordPress Theme 2.5.1
CẬP NHẬT Divi BodyCommerce 7.1
CẬP NHẬT PowerPack for Beaver Builder 2.28.0
CẬP NHẬT Besa – Elementor Marketplace WooCommerce Theme 2.2.10
CẬP NHẬT WPForms – Stripe 2.9.0
CẬP NHẬT Perfmatters WordPress Plugin 2.0.5
CẬP NHẬT MemberPress Downloads 1.2.9
CẬP NHẬT Listivo – Classified Ads & Directory 2.2.5

Trả lời